DELA

Så sparar du el i morgon

Stäng datorn när du surfat färdigt.
Släck ljuset när du lämnar rummet.
Så kan du bli en vinnare i årets elspardag i morgon onsdag.
– Vi hoppas att många antar utmaningen, säger Henrik Juslin vid landskapets el- och energienhet.
Ett infoblad om elspardagen har gått ut till alla hushåll på Åland. Där ges konkreta exempel på hur du kan spara energi – till exempel genom att dra ur laddare som inte används eller att stänga tv-apparater som står på standby.
Att spara energi är en bra affär i sig men arrangörerna lockar med diplom för skolor och priser i form av massagepresentkort för bolag och organisationer.
Nyttan med att spara energi hemma och på jobbet är något som man måste ”banka in i bollen på folk”, tycker Juslin.
Han jämför det med motion. Det har bara positiva effekter men människan behöver påminnas om dem.
Kilowattimmar borde bli ett lika vanligt begrepp som kilo är för den hälsomedvetna. Att konsumenterna lär sig läsa elfakturorna är ett steg på vägen.
Att införa individuell mätning på varmvattenförbrukningen i flerfamiljshus skulle kunna minska energiåtgången med upp till trettio procent.
Rörelsedetektorer som slår belysningen av och på, och tidsstyrda motorvärmare och utelampor är teknikprylar som blivit så billiga att alla har råd med dem.

Strålande skolresultat
I fjol var skolorna i en klass för sig.
Brändö skola, och Ålands lyceum tillsammans med Ålands handelsläroverk och Ålands vårdinstitut, sänkte sin elförbrukning med hela 47,8 procent dagen då mätningen gjordes.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom