DELA

Så skrämmer du bort tjuven

Sätt ett ordentligt lås på altandörren, installera timers som slår på lampor och radion då och då – och samarbeta med dina grannar.
Så kan inbrottstjuvar avskräckas, tipsar säkerhetsexperten Jan-Peter Alm.
Han är säkerhetsinformatör vid Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige och har stor erfarenhet av hur husägare kan drabbas av inbrottstjuvar, och hur de kan skydda sig..
Husinbrottet i Finström Emkarby i onsdags skedde i dagsljus när ingen var hemma, och tjuven eller tjuvarna gick in via entrédörren.

Helst två dörrlås
Jan-Peter Alm rekommenderar att husägare satsar på en rejäl ytterdörr försedd med två lås – ett 7- eller 9-tillhållarlås, med stora nyckel som vrids ett eller två varv, kombinerat med ett cylinderlås med en vanlig patentnyckel.
– Med två låspunkter på dörren blir det genast svårare för tjuven att ta sig in. Och hus- eller lägenhetsägarna skall ha för vana att låsa båda låsen när de går ut varje dag, inte bara när de ger sig ut på längre resor. Tjuven bryr sig inte om om man är på semester eller inte.
Ett annat alternativ som gör livet svårare för tjuven är är ett tvåfunktionslås på ytterdörren. När man låser det från utsidan kan man trycka in en knapp som gör att dörren inte kan öppnas från insidan.
Svensk brottsstatistik visar att den som gör inbrott i egnahemshus sällan går in via entrédörren.
– Det är vanligare att tjuven går in på baksidan via en altandörr eller fönster som inte syns från gatan. Därför är det bra med ett riktigt lås på altandörren också, så att det inte räcker med att slå sönder glaset och öppna dörren från insidan.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom