DELA

Så skärs det i turlistorna

En eftermiddagstur försvinner för Föglöfärjan Skarven fram till årsskiftet när landskapet skall spara pengar.
Den nya turlistan träder i kraft redan vid månadsskiftet.
Landskapet skär också i Alfågelns, Viggens och Ejderns turer.
Den nya tidtabellerna godkändes på torsdagen av landskapsregeringen.
Den sista förmiddagsturen från Svinö till Degerby går då 10.45. Följande tur från Svinö går 13.30 och sedan 15.40.
I praktiken berörs flera turer. I dagsläget avgår Skarven från Svinö 12.30 och 14.30. De turerna försvinner och ersätts med en tur, som går från Svinö 13.30.
Det betyder att 13-avgången från Degerby försvinner. Från Degerby till Svinö mellan 12 och 3 kan det bli en enorm belastning sedan.

Byter plats
Alfågeln, som går på sträckan Vårdö Hummelvik–Brändö Torsholma, påverkas också.
Från den första oktober byter måndags- och onsdagsturlistorna plats.
21-turen från Torsholma på tisdagskvällen och onsdagens morgontur från Hummelvik försvinner.
Lördagsavgångarna 11.40 från Hummelvik och 14.30 från Torsholma försvinner också. På söndagarna försvinner morgonturerna från Hummelvik 6.30 och från Torsholma 9.00.
Landskapet kan spara upp till 63.000 euro i bunker och lönekostnader på Alfågeln i år.

Viggenturer
Alfågeln kombinerar med Viggen som går mellan Osnäs och Åva. På Viggens turlista försvinner 11.05-turen från Osnäs och 12.35-turen tillbaka, fyra veckodagar – tisdag, torsdag, fredag och lördag.
På lördagar drar man in 13.20-turen från Osnäs och 14.50-turen från Åva.
På det kan landskapet spara 11.000 euro i bunker och löner.

Tvärgående linjen
På den tvärgående linjen tar landskapet bort fredagsturerna från Snäckö till Hummelvik 18.30 och returen 19.45.
Ejderns lördagsturer från Snäckö till Långnäs och tillbaka stryks också.
Så kan man spara 17.000 fram till årsskiftet.
Alfågelns, Viggens och Ejderns bantade turlistor gäller från och med den 1 oktober.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom