DELA

Så skall staden stöda dyslexielever

Att ge dyslektiska elever det stöd de behöver är skolans uppgift.
Så står det i Mariehamns stads eget åtgärdsprogram.

Det är skolan som skall identifiera dyslektiska elever så tidigt som möjligt och ge dem den träning de behöver. Det fastslås i åtgärdsprogrammet, som också gäller elever med matematiksvårigheter.
– Dyslektiker som inte får förståelse för och ett riktigt bemötande av sina svårigheter förlorar snabbt sin självkänsla och goda självbild.
Varje skola skall ha den kompetens som behövs för diagnostik och stödinsatser. Och kunskapen om dyslexi skall finnas hos alla lärare, inte bara specialläraren.
Om man vid den kartläggning som kallas screening hittar elever som är i riskzonen kan ytterligare utredningar göras efter överenskommelse med föräldrarna.
Målet är ett pedagogiskt åtgärdsprogram som bygger på elevens förutsättningar och behov. Det skall godkännas av föräldrar, lärare och eleven, och det skall utvärderas för att hitta de mest effektiva arbetssätten för eleven.

Läs mer i dagens pappersversion av Nya Åland. Där du även kan läsa en intervju med dyslexi-experten och neuropedagogen Ingela Lewald.

Patrik Dahlblom