DELA

Så ska krigsveteraners historia leva vidare

Krigsveteranernas historia ska föras vidare till nya generationer genom att Finlands krigsveteranföreningar ombildas till traditionsföreningar.
Det berättar styrelsen för den åländska föreningen som har mycket att göra.
Det är många trappsteg upp till möteslokalen på vindsvåningen i tullpackhuset i Västerhamn.
Trappan är så lång att en del av medlemmarna i styrelsen för föreningen Krigsveteranerna på Åland helst inte går upp i onödan.
Har har krigsveteranerna och deras anhöriga träffats regelbundet i cirka trettio år. Före det möttes de i doktorsvillan i Badhusparken eller i Strandnäs skola.
Nu överväger stadens beslutsfattare att sälja ett antal fastigheter, bland annat tullpackhuset, för att täcka ett budgetunderskott.
Vad tycker föreningen om det?
– I den mån det berör oss tycker vi inte om det, säger Karl-Johan Edlund.
Men förhoppningsvis kan föreningen flytta till en annan och mer lättillgänglig föreningslokal om det blir aktuellt.
För även om de som räknas som ”riktiga” veteraner numera är i minoritet i föreningen med totalt 270 medlemmar så är intresset för deras insatser stort. Många yngre medlemmar har föräldrar eller släktingar som var med i vinterkriget eller fortsättningskriget.
– Men vi har alla minnen, konstaterar föreningens ordförande Ann-Gerd Steinby.
Och föreningarna har bestämt att veteranernas insatser för Finlands frihet inte ska glömmas bort.
– Utan Finlands självständighet skulle Åland inte ha sin självstyrelse, påminner Steinby.

Alldagliga saker
Medelåldern bland Finlands 50.000 krigsveteraner ligger på 88 år. Föreningarna kommer att förändras när de som kämpade i kriget inte längre finns kvar.
Men hur de utvecklas får framtiden utvisa. År 2015 ska de finländska krigsveteranernas förbund börja göras om till ett traditionsförbund. Föreningarnas ombildning till traditionsföreningarna ska vara genomförd år 2020.
Fortfarande finns många veteraner kvar. På Åland ordnar föreningen bland annat filmvisningar, ofta dokumentärer om krigen i Finland, eller utfärder till Guttorps fiskodling eller Stallhagens bryggeri. Deltagarna pratar om alldagliga saker som inte har något med krigsåren att göra. Men alla värnar om det som förenar dem.
– Nuet och framtiden ligger i det förflutna, säger Ann-Gerd Steinby.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Patrik Dahlblom