DELA

Så ska alla få likvärdig socialvård

Likvärdig socialvård var man än bor, bättre tillgänglighet, kostnadseffektivitet och god kompetens.
Det är målet med modellen där en ny sociala myndighet har ansvar för all kommunal socialvård på Åland. Barbro Sundback som lett arbetsgruppen hoppas den nya myndigheten ska komma igång 2015.
Det är arbetsgruppen för social samordning, den så kallade Susannegruppen, som är först ut med att presentera ett förslag i arbetet med samhällsstrukturreformen. Den 7 december tillsattes gruppen och nu, nästan exakt fem månader senare är rapporten skriven.
Myndigheten, i förslaget kallad Kommunernas socialtjänst och fysiskt belägen i Mariehamn, ska sysselsätta omkring 170 heltidsanställda och ansvara för alla kommunala sociala frågor utom barn- och äldreomsorg. Den ska delas in i tre enheter; en som ansvarar för barn- och familjefrågor, en som handhar handikapp- och specialomsorgen och den sista för vuxen socialservice som utkomststöd, missbrukarvård och flyktingmottagande.
Kommunerna ska solidariskt dela på kostnaderna enligt en modell där hälften baseras på invånarantal och hälften på skattekraft. Under en övergångstid på tre-fem år ska landskapet gå in och kompensera för att ingen kommun ska få större utgifter än nu. Under den övergångsperioden ska ett nytt landskapsandelssystem utformas som beaktar skillnaderna och ger en rättvis fördelning.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist