DELA

Så påverkas din elräkning av ödriften

De åländska elkonsumenterna kommer att få betala i 30 år för ödriften.
Det är följden av de senaste veckornas ödrift som kostat 800 000 euro.
Då Sverigekabeln varit bortkopplad i två veckor har Kraftnät Åland varit tvungna att förlita sig på lokal elproduktion i två veckor. Det har lett till extra kostnader för Kraftnät Åland eftersom den åländska elen är flera gånger dyrare än den svenska elen.
Enligt Jan Kahlroth, vd för Kraftnät Åland, uppgår de två senaste veckornas merkostnader för ödriften till minst 800 000 euro. Den största delen, 60 procent, av tilläggskostnaderna kommer åländska elkonsumenter att betala, enligt Kahlroth.
Resten av summan kan Kraftnät Åland erhålla om stöd från landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan i sin tur erhålla om stöd från finska staten för att täcka kostnaderna.
Eftersom Kraftnät Ålands ökade kostnader beror på arbetet med Finlandskabeln kommer extrakostnaderna att falla inom ramen för projektet och avskrivas under 30 år. I praktiken betyder det att ålänningarna kommer att betala 16 000 euro om året i 30 år för de senaste veckornas ödrift.
– Enligt en grov uppskattning blir det ungefär en euro per person varje år, säger Kahlroth.
Enligt Ålands elandelslags vd Jan Wennström kommer kunderna knappast att märka av kostnaderna.
– Det blir inte så himla mycket eftersom kostnadernas sprids ut över en lång tidsperiod, säger Wennström.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström