DELA

Så mycket säljer Emmaus

Årets försäljningsintäkter för Emmaus Ålands butiker beräknas bli cirka 574.000 euro.
Det omfattar försäljningen i Emmausbutikerna på Köpmansgatan i stan och i Godby, och Bygg- och möbelreturen i Norrböle.
Budgeten för verksamheten på Köpmansgatan och i Godby är 590.000 euro. Den största enskilda posten är personalkostnader på 244.055 euro. Cirka hundra personer arbetar varje år omkring 4.000 timmar utan ersättning.
I verksamhetsplanen för 2013 ingår bland annat att öka återanvändning och återvinning, att utöka samarbetet med landskapets arbetsmarknadsmyndighet AMD, och att inleda biståndssamarbete med Västsahara.
Verksamheten i Godby ska utvecklas och ledningen ska hitta en långsiktig lösning för frågan om Emmaus Ålands tillgång till fastigheten på Köpmansgatan 11. Den finns med på den lista över fastigheter som stan kan sälja.
En kartläggning av den egna miljöbelastningen och energikonsumtionen skulle ha gjorts i år, men den skjuts på framtiden i väntan på ett beslut om fastighetens framtid.
Läs mer i papperstidningen! (pd)