DELA

Så mycket betalar Finland till EU

Hur mycket betalar egentligen Finland till EU varje år? Frågan ställdes av Karl-Erik Bergman, Geta, i en insändare i tisdagens Nya Åland.
– 2009 var Finlands nettobetalning till EU:s budget 544,2 miljoner euro eller 103 euro per invånare, säger Europainformatör Kari Ruokola.
Summan utgör 0,32 procent av Finlands bruttonationalinkomst (inkomsterna från produktionen i ett land), vilket gör Finland till en nettobetalare på en nivå något över genomsnittet.
Även om man kan fastslå att Finland betalade 544,2 miljoner euro mer än vad landet fick tillbaka så är det svårt att göra exakta uppskattningar av Finlands EU-kostnader.
– Vi drar ju nytta av medlemskapet indirekt, till exempel genom att vi hör till den inre marknaden, säger Kari Ruokola.
Läs mer i papperstidningen!


Annika Kullman