DELA

Så mycket är turismen värd

91,3 miljoner euro.
Den summan konsumerade turister för på Åland i fjol, enligt en färsk rapport från ÅSUB.
Om man lägger till det som turisterna betalade för transport och konsumtion på Ålandsägda färjor och fartyg så uppskattas den totala turisminkomsten till 328 miljoner euro.
De totala utgifterna för och under resorna till och från Åland var cirka 237 miljoner eller 72 procent av turisternas totala konsumtion.


Stugturister i topp
Stugturister och hotellgäster stod för den största delen av landkonsumtionen.
Logi stod för 31 procent av turisternas landkonsumtion, följt av restaurangbesök (23 procent).
Den största andelen sysselsatta i landturismen finns inom hotell- och restaurangbranschen (70 procent) och detaljhandeln (11 procent). Den största delen av de sysselsatta inom turismen totalt återfinns inom sjötransport (71 procent).
Land- och sjöturismens andel av Ålands BNP – bruttonationalprodukt – uppskattas till 19,9 procent för 2013. Det totala förädlingsvärdet var nästan 213 miljoner euro.
ÅSUB – Ålands statistik- och utredningbyrå – presenterar rapporten ”Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013” i dag. Den kan läsas på ÅSUBs hemsida asub.ax.

Patrik Dahlblom