DELA

Så mäts strålningen på Åland

Strålsäkerhetscentralen STUK har tre strålningsmätare utposterade på Åland – en i Mariehamn, en i Eckerö och en i Vårdö.
Givaren till mätaren i Mariehamn står på alarmcentralens gårdsplan. Från givaren går en ledning som visar det aktuella strålningsvärdet dels till en dator, dels till en lysande blå textremsa som rullar på väggen.
När Nya Åland kollade läget i går vid lunchtid låg värdet på 0,09-0,11 mikrosievert per timme.
Ett normalt värde, konstaterar alarmmästare Solveig Aura och Mariehamns stads befolkningsskyddschef Thomas Mattsson.
Mattsson berättar att olika åtgärder sätts in när strålningen når en viss nivå. Vid 10 mikrosievert per timme samlas befolkningsskyddsgruppen för att informera och ge restriktioner och vid 100 mikrosievert per timme uppmanas människor att söka sig inomhus.
– Men myndigheterna börjar agera redan vid 0,4 mikrosievert per timme, säger han.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax