DELA

Så kan Röda korsgården överleva

Visst är alla aktiviteter i Röda korsgården värdefulla. Men tiden då staden kunde täcka budgetunderskottet med skattemedel är förbi.
Kanske bör ägarna överväga att sälja huset.
Sådana var tongångarna bland inbjudna politiker när Mariehamns Röda kors ledning i går bjöd till möte för att tala om framtiden.
Staden stöder Röda korsgården genom att köpa tjänster i form av matlagning och mattransport till pensionärer och handikappade. Avtalet har gett Röda korset en stadig inkomst men när det nuvarande avtalet löper ut i sommar är det inte säkert att det förnyas.
– Det måste ske en upphandling, säger Harriet Lindeman (FS), ordförande i stadens socialnämnd.
– Hemtjänsten har fått mycket beröm för maten. Men våra tjänstemän ser ingen möjlighet att vi kan låta bli att bjuda ut den. Men är det intressant för vanliga restauranger? Det är svårt att se.


Sälja huset?
Restaurangen har fått nya gäster efter en svacka häromåret. Nu äter cirka 100 personer Röda korsgårdens mat varje vardag, antingen på plats eller i sitt hem. Men det är inte tillräckligt många för att verksamhetsledaren Samuel Miiros skall känna sig lugn.
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Barbro Sundback (S) kastar fram en radikal tanke. Kanske hela huset kan säljas till någon entreprenör som kan bekosta en upprustning utan att Röda korsets verksamhet påverkas på kort sikt?
Stadsstyrelsens första vice ordförande Folke Sjölund (Lib) är inne på samma linje.
– Banker köper ju hus och hyr ut dem tillbaka. Men det måste vara en stabil ägare som inte säljer fastigheten vidare till andra.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Patrik Dahlblom