DELA

Så hanteras Getas sopor 2010

GETA. Från och med årsskiftet är Geta inte längre en del av kommunalförbundet Ålands miljöservice, Mise.
Nu förklarar man hur sophanteringen sköts från och med 2010.
När Geta lämnar Mise ändras sophanteringsystemet för dess invånare.
– Kommunen går in för ett upplevt enkelt system med en relativt låg grundavgift, lika för alla hushåll, och en modell som bygger på att hushållen därutöver betalar för det avfall som faktiskt produceras, informerar Geta kommundirektör Erik Brunström i ett pressutskick.
Företag, jordbruk, föreningar och institutioner förväntas att på egen hand ordna sin avfallshantering då de inte omfattas av den kommunala renhållningen.
Grundavgiften för fritids- och permanentbebodda fastigheter är satt till 79 euro.
– I kommunen tillhandahålls möjlighet för hushållen till avlämnande av avfall vid den bemannade återvinningscentralen i Olofsnäs (Geta ÅVC), eller genom ingående av avtal med valfri godkänd entreprenör för fastighetsnära hämtning.
Vid återvinningscentralen lämnas farligt avtal samt återvinningsmaterial utan extra avgifter. För brännbart restavfall och deponiavfall uppbärs mottagningsavgifter genom ett system med förköpta avfallsmärken. Centralen har fräschats upp med bland annat ytbeläggning och belysning.
Mer information finns på Getas hemsida.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax