DELA

Så förklarar skolnämnden rektorsvalet i Övernäs

Peter Holm bedöms ha större förutsättningar än Petra Brunila att sammanföra Övernäs skola och högstadieskola till en skolkultur och därför fick han jobbet som ny rektor för Övernäs skolor.
Skolnämnden utsåg för ett par månader sedan Peter Holm till rektor för skolorna från och med höstterminen. Petra Brunila, som varit föreståndare för Övernäs skola sedan 2005, sökte också tjänsten.
I ett brev till skolnämnden har hon begärt en förklaring bland annat utifrån jämställdhetsaspekten. Nämndens svar gavs efter nämndens senaste möte.

Två skolor blir en
Från och med nästa läsår slås Övernäs skolor ihop till en enhet, och bland annat här bedömdes Peter Holm ha de bästa förutsättningarna att lyckas. Nämnden påpekar att då Petra Brunila blev föreståndare 2005 ingick det i uppdraget att förbereda reformen men att detta arbete knappt har påbörjats, ”vilket har inverkat på bedömningen av hennes organisations- och ledarskapsförmåga”.
Till Peter Holms fördel talade också att han inte tidigare jobbat i Övernäs eftersom det kan bli problem när en tidigare kollega blir överordnad.
Petra Brunila vill inte kommentera nämndens förklaring desto mera.
– Jag har tagit del av nämndens bedömning, säger hon.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE