DELA

Så fördelas Leaderpengarna

Under Leader Ålands möte i onsdags förordades nästan 150.000 euro till sju projekt.
Hit går pengarna:
– Återställande av lekplatsområde i Nåtö, 2.250 euro. Projektägare är Ralf Styrström.
– Vassklippning i Nötö bys samfällda vatten, 8.660 euro. Projektägare Nötö Fiskelag. Projektet ska öppna upp sundet mellan Bockholm och Stora Skällholm för att förbättra vattencirkulationen och vattenkvaliteten i Survik fladan.
– Lillängöprojektet, 10.100 euro. Projektet går ut på att rusta upp festområdet på Föglö Lillängö så att det kan utnyttjas året runt. Bland annat vill man bygga ett nytt serveringshus samt renovera utedansbanan och bryggan. Den totala kostnaden är 20.200 euro.
– Upprustning av Åva byagård, 22.600 euro. Pengarna ska användas till att rusta upp köket och bygga en altan samt på andra sätt göra gården till en mer naturlig samlingsplats för bybor och besökare.
– Kumlinge kulturcentrum, 11.200 euro. På lång sikt vill Kumlinge byalag, kommunen och Visor så in i Norden skapa ett kulturcentrum i fastigheten Stenbacka.

Champagneresa
– ”Det bubblar av idéer”, 19.600 euro. Projektägare är Föglö, Kökar, Kumlinge och Brändö kommun samt Kökar företagarförening. Bidraget ska finansiera halva kostnaden för en studieresa till det franska vindistriktet champagne i vår. Resan skulle egentligen ha gjorts den här hösten men sköts på framtiden.
– Tians medvind, 74.000 euro. Projektet, som totalt kostat 149.000 euro, har genomförts. Projektägare är Företagsam skärgård och skärgårdskommunerna. Syftet har varit att utveckla näringslivet genom att marknadsföra skärgården för inflyttning och företagsetablering.

Annika Kullman