DELA

Så fick Ålandsbanken Idskär

Hur kommer det sig att Ålandsbankens pensionsstiftelse äger Idskär utanför Lemland Järsö – holmen som stiftelsen har sökt och fått bygglov på?
Nya Åland kan berätta hur det hela gick till.
Nyans sageskvinna är Elisabeth Lindholm som bor i Langnäs i Lemland Järsö. Från Langnäs är vägen kort till Stegskär och grannön Idskär, bara tvärs över farleden.
Berättelsen handlar om Pepparskärs Axa som föddes som enda barnet på fisketorpet Idskär.
– Axa var min gudmor, berättar Elisabeth.
Axas mamma och pappa köpte Idskär av Elisabeths morfar och flyttade dit.

Till Pepparskär
Axa gifte sig så småningom med August Häggblom från Gottby-Djurvik som var lots på Nyhamn. Paret köpte Pepparskär av Elisabeths morfar, därav namnet Pepparskärs Axa, och flyttade över sitt torp till det nya stället.
De drev ett litet jordbruk med ett par kor och får. På Pepparskär byggde de ett stort hus som var tänkt för uthyrning åt turister, men turistsatsningen gick inte särskilt bra.
Axa och August fick en dotter, Adele, som dog i cancer i dryga 30-åren.
När August dog på 1940-talet blev Axa ensam på Pepparskär.
– Hon hade sin lilla lotspension men var trots det fattig, berättar Elisabeth.

Gick i borgen
En av de få kontakter med andra som hon hade var med postföraren Tor Ekstrand. Han byggde hus i trakten och behövde dessutom en ny båt för att klara posttransporterna. Pengar hade han inte så han gick till Axa och bad henne gå i borgen för ett lån som han fått löfte om att få lyfta i Ålandsbanken.
Axa gick i borgen – och så gick det som det gick. Postföraren klarade inte av att betala sin bankskuld, Axa hade inte heller pengar och hon överlät Idskär till banken. Sedermera fick bankens pensionsstiftelse överta äganderätten till ön.
– Hon sa aldrig något om det här. Det var känsliga saker, konstaterar Elisabeth.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre