DELA

Så dåligt syns du i mörkret

En bilist som kör 80 kilometer i timmen på en vinterhal och mörk väg har ingen chans att bromsa i tid om det dyker upp en fotgängare utan reflexer på körbanan.
Men när fotgängaren har reflexband eller västar ser bilisten att det finns något på vägen redan på 240 meters avstånd.
Nu kan man testa reflexeffekter och bromstider på nätet.
På det finländska trafikskyddets sida, www.trafikskyddet.fi, finns filmer som visar hur en bilist ser en mötande fotgängare på en väg utan gatubelysning.
Mötet ses ur bilistens synvinkel. Den som ser på animationerna kan själv välja om bilisten kör med hel- eller halvljus, och om fotgängaren skall ha vanliga reflexband, reflexväst eller inga reflexer alls.

Utan reflexer
En bilist som kör längs en mörk väg med helljuset på kan ana en mörk gestalt på vägen på cirka 100 meters avstånd. När avståndet krympt till cirka 90 meter ser bilisten att det är en fotgängare på körbanan.
Hur snabbt hinner bilisten bromsa, om det tar en sekund för honom eller henne att reagera?
Stoppsträckan kan också testas på Trafikskyddets sida.
Om hastigheten är 50 kilometer i timmen, och vägen är torr, har bilen färdats cirka 14 meter innan föraren bromsar. Bilen stannar på två sekunder och bromssträckan är 14 meter. Den totala stoppsträckan blir då 28 meter.
Om bilisten kör 80 kilometer i timmen när han eller hon upptäcker fotgängaren blir stoppsträckan 58 meter – på en torr väg.
I båda fallen hinner bilisten stanna före mötet med fotgängaren.
Om vägbanan är snöig blir stoppsträckan 41 meter vid 50 kilometer i timmen , och 93 meter vid 80 kilometer i timmen . En bilist som kör 80 kilometer i timmen, med helljusen på, kan alltså ha svårt att stoppa sitt fordon före mötet med fotgängaren utan reflexer.
Om bilisten kör med halvljusen på kan han eller hon se fotgängaren först på 50 meters avstånd.

På hal väg
Riktigt farligt blir det om vägen är isig och fotgängaren saknar reflexer.
En bilist som kör 50 kilometer i timmen när han eller hon ser fotgängaren på 90 meter avstånd har då en stoppsträcka på 78 meter.
Om bilisten kör 80 kilometer i timmen på en isig väg är enbart bromssträckan 165 meter, och den totala stoppsträckan 187 meter. Med en sådan hastighet har föraren ingen chans att få stopp på bilen före mötet med fotgängaren.

Stor skillnad
Men allt ändras om fotgängaren har bra reflexer eller reflexväst.
På 240 meters avstånd ser bilisten fotgängaren som två lysande prickar eller en en ljus punkt på vägen, oberoende av om bilisten har hel- eller halvljusen på. Och det kan vara tilläckligt för att undvika olyckan.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax