DELA

Så cyklar du säkert

Skolstart innebär mer trafik på gatorna – i synnerhet mer lätt trafik i form av cyklister och fotgängare.
För att undvika olyckor gäller det att alla är vaksamma och medvetna om hur reglerna ser ut.
Många tror till exempel att bilar måste väja för cyklister – men så är faktiskt inte fallet.
Att cykla i trafiken kan vara både förvirrande och skrämmande då det ofta råder osäkerhet och delade meningar om vilka regler som egentligen gäller. Har cyklister automatiskt förkörsrätt? Eller kan de också tvingas väja för bilar? Det sistnämnda är faktiskt, tvärtemot vad många tror, sanningen.
– Rent generellt betraktas cykeln som ett fordon, menar trafikingenjör Björn Ekblom.
Med andra ord gäller samma regler för cyklister som för bilar.

”Led cykeln”
– Stiger du däremot av cykeln och leder den betraktas du som gångare. Då måste bilarna väja.
Och det är så Björn Ekblom rekommenderar att man gör. Det är helt enkelt säkrast att inte cykla över övergångsställen, eftersom bilar då inte automatiskt är väjningsskyldiga.
– Undantaget är övergångsställen med sockerbitar på sidan, säger han och syftar på de vita fyrkanter som finns målade vid sidan om vissa övergångsställens vanliga streck.
Sådana övergångsställen får man cykla över.
Samtidigt vill han poängtera att alla bör vara försiktiga – givetvis måste bilister vara vaksamma och observanta.

Bäst att inte cykla ensam
Särskilt skolbarn vill han påminna om att stiga av cykeln i korsningar och titta noga åt alla håll.
– Sedan kanske det är bäst att inte cykla ensam till skolan de första åren. Ha mamma och pappa med, så att ni får system i cyklandet och förstår vad som är viktigt. Och använd lykta och reflex i gryning och skymning.
Finns det någon korsning i Mariehamn där man bör se upp lite extra?
– I korsningen uppe vid kyrkan rör sig väldigt mycket folk och det är också skolväg för många. Där har de dock förstärkt med blinkljus vid övergångsstället som varnar trafikanter när det händer något. Det är rörelsedetektorer som regarerar när någon närmar sig och så blinkar det en stund. Samma sak finns vid sjukhuset, och mig veterligen har det inte varit några allvarliga incidenter på de ställena sedan ljusen sattes upp.
På polisens hemsida finns också råd till cyklister. Bland annat påminner man om hur viktigt det är med rätt utrustning. Förutom lykta och reflex behöver en säker cykel ha ringklocka – och cyklisten ska förstås ha hjälm på huvudet.
Det är också bra att, precis som bilarna med sina blinkers, visa vart man är på väg. Innan en sväng kan man exempelvis sträcka ut armen åt det håll man ska svänga.

Maria Snellman