DELA

Så blev iskörning laglig för unga

Fram till 2004 hade polisen laglig möjlighet att stoppa unga isbilister.
Men det året togs två extra ord – ”på väg” – av någon anledning in i körkortslagen. Det innebar att man inte längre behövde ha körkort för att köra på isen.
(På bilden en isbil som stod parkerad vid Nabben).
I dag kör barn – till och med 8-åringar – själva bil på isarna kring Åland, ofta med oförsäkrade isbilar. Som Nya Åland berättat tidigare är detta förbjudet i riket och i Sverige enligt den terränglagstiftning som reglerar körning med motorfordon på andra ställen än vägar. Någon sådan lag existerar inte på Åland.
Bilskollärare Kjell Jahrén tipsade Nya Åland om förändringen i körkortslagen som kom 2004 (se faksimiler ur lagböckerna här intill).
– I den tidigare vägtrafiklagen fanns orden ”på väg”, men inte i körkortslagen. Jag frågade berörda personer vilken lag som vägde tyngre, körkortslagen eller vägtrafiklagen, men ingen kunde svara.


Inget utlåtande
Lösningen på dilemmat blev uppenbarligen att ta in orden ”på väg” i den nya körkortslagen. Kjell Jahrén har ingen aning om varför det skedde. Ingen frågade efter yrkesfolkets åsikt.
– Normalt är det så att någon representant för trafikskolorna hörs när ändringar i körkortslagen planeras. Den här gången begärde man inget utlåtande från trafikskolorna. Det vet jag med säkerhet. Jag kan bara konstatera att körkortslagen ändrades på den här punkten, och det kan man tolka som man vill.
Sune Eriksson (lib) var trafikminister 2003 och presenterade lagförslaget i lagtinget. Nya Åland har läst igenom debattinläggen i lagtinget och lagutskottets betänkande om den nya körkortslagen, men just den här ändringen nämns ingenstans, annat som ett förtydligande. Något misstag handlade det alltså inte om.


Krissituation
Kjell Jahrén är alltså ingen vän av att barn och unga under körkortsålder får köra fritt på isarna. Han betonar att man måste skilja på två saker:
n Det ena är att det säkert är jätteroligt att köra bil på isen när man är barn och ungdom.
n Det andra är trafiksäkerheten.
– Att lära sig köra bil är en sak, men att hantera en bil i en krissituation är en helt annan sak. I dag är all expertis överens om att det inte är rätt väg att gå att lära sig sladda på isen. Det skapar en falsk känsla av kontroll. Men det här är svårt att få fram i debatten.
Tidigare trodde man att halkkörning var bra att öva. Numera har man frångått det och i stället slagit in på en annan väg, en väg som strävar till en attitydförändring.
– Nu går vår och andras undervisning ut på att upptäcka riskerna i förväg, att se till att man inte hamnar i en situation där man behöver kunna behärska en sladd. Så gör man också på Gillingebanan i Sverige där några av Nordens största auktoriteter på området jobbar. Där har man ärligt sagt att man haft fel tidigare när man lärde ut halkkörning.


Bör förbjudas
Tycker du att iskörning på is bör bli förbjudet för personer utan körkort?
– Ja, absolut. Det är samhällets sak att lagstifta om trygghet för sina medborgare. Man ska inte lagstifta bort trygghet!
Han hävdar att de som stiftar lagarna måste ha kunskap och erfarenhet nog att kunna se följderna av lagstiftningen.
– Hur går det annars?

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax