DELA

Så använder barnen nätet

Communities, spel och chatt.
Så använder barn i årskurserna 3-6 nätet – men de tycker fortfarande att det är roligare att träffa kompisar på riktigt
Det får man veta i en enkät som ingår i Rädda barnens projekt ”Barnens internet”.
Utredaren Marita Mattfolk har låtit 712 barn i årskurserna 4-6 beskriva sina surfvanor och vad de varit med om på nätet.
Drygt 44 procent av deltagarna är ute på nätet varje dag. 66 procent chattar mest och 69 procent spelar spel. Att träffa kompisarna på riktigt är fortfarande viktigt för de flesta. Men att surfa och chatta är en av de fem viktigaste fritidssysselsättningarna.
Att läsa läxor och sporta tar också mera tid i anspråk än internet för en majoritet av deltagarna.

Könsskillnader
Det är skillnad på hur pojkar och flickor använder nätet. Fler flickor än pojkar är med i communities, mötesplatser på nätet. Bilddagboken, Kamrat, Stallet och Lunarstorm är de mest populära mötesplatserna.
Pojkar ägnar betydligt mera tid än flickor åt dator- och tv-spel. Och en fjärdedel av pojkarna spelar sånt som har 16 eller 18 års åldersgräns, till exempel Counter Strike och Grand Theft Auto. En del föräldrar och barn har trott att åldersgränsen står för spelets svårighetsgrad.
31 procent av deltagarna laddar ner musik, film eller datorprogram och många vet inte att det kan vara olagligt, eftersom deras föräldrar också gör det.

Mobbning på nätet
Ett av projektets syften är att motarbeta mobbning på nätet. Vart femte barn har någon gång blivit mobbat eller retat – och det resultatet överensstämmer med en liknande undersökning i Sverige 2006.
Maria Mattfolk har i intervjuer fått veta att barn hittat bilder på sig själva på nätet som någon annan lagt upp. Barnen har då fått råd om hur man kan gå tillväga för att avlägsna sådan bilder.
Barnen sade ofta att de inte bryr sig om de ser något obehagligt på nätet. Det kan bero på att de sett sådant så ofta att de blivit härdade.
Fyra av tio barn har regler hemma om hur mycket de får spela och surfa.

Föräldrar är osäkra
180 föräldrar som gått på föreläsningar om barnens nätvanor har också deltagit i undersökningen.
Nio av tio föräldrar använder internet. Men många känner att de inte vet tillräckligt mycket om vad barnen gör på nätet, eller hur man skall dra gränser. Så här säger en förälder om onlinespelet World Of Warcraft:
– Det går inte att sluta spela på bestämda tider för de spelar mot varandra samtidigt. Det blir en press på barnet och jag som förälder borde inte låta honom spela, men, men…
En annan förälder tycket att det är svårt att begränsa spelet när föräldern har ont om tid och barnet känner sig ensamt.
Föräldrar är också oroliga för att barnen surfar på ”fel sidor”, att de lämnar ut känslig information om sig själva, eller att pedofiler skall få kontakt med dem via nätet.
Därför vill många lära sig hur man kontrollerar vilka sajter barnet har varit in på och hur man kan spärra dem.

Begränsar datortid
Men det finns också föräldrar som inte är oroliga. En av dem berättar att barnen får använda datorn hemma högst tre timmar per vecka, plus en timme för Sims-spel.
– De får söka material till skolan, ladda ner musik och kolla på Youtube ibland. De vet att vi när som helst skall kunna se vad de är inne på.
Och det är den linjen som Marika Mattfolk också är inne på. Barn lär sig ofta surfa av en kompis eller genom att pröva sig fram på egen hand.
– Men var är de vuxna? Föräldrarna måste ta sitt ansvar i den här frågan, är Mattfolks åsikt.
Hon tror att föräldrar till yngre barn, kanske från årskurs 1, skulle ha nytta av få veta hur barn kan använda nätet.
– Föräldrar är mer motiverade när deras barn är mindre. Elever i årskurserna 4-6 har ofta redan ett internet-och spelbeteenden som känns svårt att bryta.
Goda råd för föräldrar som vill skydda sina barn på nätet finns på:
www.raddabarnen.ax/barnensinternet

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax