DELA

(S) vill ha höjda bidrag för pensionärer

Socialdemokraterna presenterade igår sitt politiska program inför den stundande partikongressen i helgen. I programmet säger man sig vilja höja det åländska bostadsbidraget och göra Åland till den grönaste ön i Östersjön.
Ett särskilt utkomststöd ska betalas ut för att höja minimipensionen till 900 euro per månad.
– Vi har höga levnadskostnader på Åland. Redan för två år sedan hade vi det här kravet och jag tror inte att det har blivit billigare att bo här sedan dess, säger partisekreterare Anders Hallbäck.
Maxtaxan för dagis ska sänkas till 100 euro och på sikt försvinna. I dag ligger maxtaxan på 240 euro. Att sänka och så småningom ta bort taxan för dagis blir inte en stor belastning på kommunerna enligt Carina Aaltonen.
– Men för barnfamiljer med sämre ekonomi kan det spela en stor roll, säger hon.
Att göra tandvården allmän på Åland är också viktigt för sossarna. Det är en del i visionen att den åländska välfärden ska hålla samma nivå som i resten av Finland. I dag är tandvården tillgänglig för de med akuta behov och ungdomar upp till 26 år.
Läs mer i papperstidningen!

Johan Orre