DELA

(S) vill garantera skärgården basservice

LAGTINGET. Det behöver finnas en garanterad miniminivå på servicen i skärgården för att öka inflyttningen till en redan försvagad region. Och den skärgårdslag som utlovats sedan 1999 dröjer än.
Lagtinget debatterade i måndags en motion från (S).
– Den svaga regionen lider under nuvarande regering, sade Camilla Gunell (S) när hon presenterade socialdemokraternas motion om definition av basservice i skärgården.
Utflyttning och nästan ingen inflyttning tär på skärgårdens befolkning. Samtidigt skär landskapsregeringen ner på viktig service vilket leder till försämring för skärgårdsborna och som knappast lockar till inflyttning. Trafik, hälsovårdarberedskap och polis var tre frågor som lyftes upp under debatten.
I motionen vill man att landskapsregeringen ska definiera och fatta beslut om nivåer för basservicen i skärgården för att underlätta kommunernas rekrytering av nya invånare. Annars kan det hända att kommunen utlovar något för sina inflyttare som det sedan inte finns resurser för.

Utlovad skärgårdslag
Margaret Lundberg (Lib) tror inte att det motionen efterlyser är det rätta sättet att locka till inflyttning.
– Vi har god basservice i skärgårdskommunerna men det lockar ändå inte.
Torsten Sundblom (Lib) ansåg att motionen var befogad och påminde om den skärgårdslag som man tog beslut om redan i oktober 1999.
– Ett enhälligt lagting fattade beslutet och många partier har suttit i landskapsregeringen sedan dess. Men ingen har kommit fram till något.
Gunell var konfunderad över att en medlem i regeringsblocket uttalar sig på detta sätt. Hon hoppades att Sundblom tillsammans med sina partikamrater arbetar för frågan.
– Skärgårdslagen finns i den här regeringens handlingsprogram. Så när kommer den? frågade hon.

Skattepolitik kan hjälpa
Anders Eriksson (ÅF) påpekade att det är en exceptionell situation med så många skärgårdsbor i lagtinget och han var förvånad att det märks så lite. Han ansåg också att frågan om polis i skärgården blivit en symbolfråga för skärgården.
– Det var länge sedan konstaplarna fanns i det olika kommunerna. Jag tror att skärgården skulle vinna på att koncentrera sig på något som skulle tillföra arbetsplatser och inflyttning.
Han nämnde att man kan använda skatteinstrumentet för att locka till företagsetablering i skärgården, med till exempel fem års skattebefrielse för nystartade företag.
Motionen behandlas av finansutskottet.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax