DELA

(S): Låt Paf lotta ut vrakchampagnen

LAGTINGET. I en motion i samband med första tilläggsbudgeten föreslår socialdemokraterna Carina Aaltonen, Camilla Gunell och Barbro Sundback att lagtinget stryker anslaget på 95.000 euro för champagneauktion och istället ger Paf i uppdrag att ordna ett världsomspännande lotteri med en flaska vrakchampagne som huvudvinst.
Inkomsterna för lotteriet skulle då bli en del av de Paf-medel som delas ut årligen.
Dessutom skulle man, för att få internationell synlighet, kunna donera en flaska champagne till evenemang med stor mediatäckning och med festlig inramning som exempelvis det kungliga bröllopet i Storbritannien eller VM i fotboll.
Motionen behandlas av finansutskottet i samband med tilläggsbudgeten. (ns)