DELA

Rysslands sanktioner inverkar på Åland

I går offentliggjorde Ryssland en lista på varor som inte längre får importeras till landet.
Europas förlust räknas till 12 miljarder. För Ålands del kan sanktionslistan kännas av via exporten till Finland.
Enligt YLE ska Rysslands sanktionslista innebära en förlust på 12 miljarder euro i livsmedelsexport. För Finlands del blir det en 400 miljoner euros förlust när Ryssland vägrar importera kött, fisk, mjölkprodukter, och frukt och grönsaker från riket.
För Ålands del har sanktionslistan ingen direkt inverkan då man inte exporterar direkt till Ryssland. Trots det kan det ett år långa ryska köpförbudet ha indirekta inverkningar på Ålands livsmedelsindustri särskilt vad konsuments- och producents priser beträffar.
På Ålands trädgårdshall, ÅTH, antar man att långvariga sanktioner kan bli ett problem. Åland exporterar 9 000 ton frukt och grönsaker till Finland varje år. Om de grönsaker och frukter som produceras i resten av Europa inte når Ryssland leder överskottet till sänkta priser.
– Jag tala med våra köpare i Helsingfors idag och enligt dem finns det en risk att vissa produkter blir billigare, säger ÅTHs vd Tord Sarling.
Åland säljer 97 procent av dess frukter och grönsaker till riket. Kesko och S-gruppen är de största köparna. Om försäljningspriset sjunker i Europa blir det svårare för de finska och åländska producenterna att sälja till butikskedjorna.
– Det kan leda till sämre lönsamhet för jordbrukare på Åland, säger Sarling.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist