DELA

Ryssland vill bärga ubåtsvrak

Anhöriga till den minsprängda ryska ubåten S-2 har fått Rysslands försvarsministerium att överväga att bärga vraket och kvarlevorna efter besättningen, troligen redan före sommaren.
Detta meddelas på ryska flottans hemsida.
Så här lyder en sammanfattande översättning från ryska:
”Ubåten S-2 skall efter en hemställan från Rysslands utrikesministerium till Finlands regering förklaras som officiell krigsgrav i enlighet med det avtal som Ryssland och Finland slöt 1992 om samarbetet och förevigandet av minnet av sovjetiska militärer som dog under andra världskriget i Finland och finska militärer som dog under andra världskriget i Ryssland.
Anhöriga till S-2:s besättning har i september 2011 skickat ett brev till Rysslands dåvarande president Dmitrij Medvedev med begäran om att kvarlevor efter S-2:s besättning skall tas upp och skickas till Ryssland. Ryska försvarsministeriet har därefter i ett brev till anhöriga bekräftat att man är beredd att överväga att bärga S-2 och kvarlevor efter besättningen.
De anhöriga är dock oroliga för att finska marinens planerade röjning av ammunition vid S-2, vilken planeras ske i början av sommaren 2012, skall skada S-2 och kvarlevorna.”
Det ryska intresset för ubåtsvraket har varit mycket stort från ryskt håll allt sedan ubåten hittades för tre år sedan, konstaterar antikvarien i marinarkeologi Marcus Lindholm på landskapets museibyrå.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre