DELA

Ryssars markköp och tv gav mediaträffar för Åland

Riksdagsdebatten om begränsningar av ryska medborgarnas markinköp i Finland och en svensk tv-serie gav träffar för Åland i riksmedier under februari.
Ålandskontorets pressöversikt, som sammanställas av Maija Nunez, noterar att åtta tidningar redogjorde för debatten om laginitiativet. Enligt initiativtagarna syftar förslaget till att ge finländarna samma möjlighet till markinköp i Ryssland som ryska medborgare nu har i Finland.
– I riksdagsdebatten hänvisades till begränsningarna som med stöd av självstyrelselagen gäller vid jordförvärv på Åland.
I åtta finskspråkiga tidningar publicerades olika recensioner om tv-serien ”Tjockare än vatten” som Yle Fem visar sedan början av ferbruari och som utspelas på Åland.
Det rapporterades i nio tidningar om vårens tidiga framfart på Åland i januari med höga temperaturer. Den högsta temperaturen, 6,1 grader, uppmättes i Långnäs.
I fyra finska tidningar har publicerats insändare om den obligatoriska skolundervisningen i svenska, där det hänvisats till att Åland redan 2007 avskaffade den obligatoriska finskan ”för att ge mera utrymme för andra, nyttigare språk, såsom den obligatoriska skolsvenskans motståndare hävdar”.
Några tidningar redogjorde för en amerikansk undersökning om vattenförgiftningar som lär ha ökat runtom i världen under de senaste åren. Dödsfall har inträffat vid så kallad vattenpoker, som ungdomar sysslat med. Ett fall inträffade på Åland 2012 när en 12-årig flicka drack en stor mängd vatten under kort tid.
Vattenförgiftning uppstår när kroppens salthalt blir för låg på grund av för stort vattenintag. Resultatet kan bli hjärnvattusot som kan leda till hjärnskada eller till och med död.
Ålands mångkulturella förening uppmärksammades som en mångsidig och synlig verksamhet i landskapet i en artikel om Korsholms mångkulturella förening i tidningen Pohjalainen. Korsholmsföreningens grundare Therese Öberg har bott på Åland.
Tidningen Väli-Suomen Media listade de största farhågorna som spridits de senare åren och som senare visat sig vara obefogade.
År 2007 fruktade bland annat riksdagens jord- och skogsbruksutskott att de åländska vinodlingsförsöken skulle försvåra Finlands förhandlingar om EU stöd, vilket visade sig inte vara fallet. (ms)