DELA

Rykten om estnisk flagga för XPRS

Att byta till estniskt flagg skulle halvera lönekostnaderna för Viking XPRS. Rederiet dementerar att flaggbyte skulle vara på gång, men vice vd Jan Hanses utesluter inte att frågan kunde diskuteras i framtiden.
Det går envisa rykten om att Viking Line ämnar byta flagg på färjan XPRS, som trafikerar mellan Helsingfors och Tallinn. Källor från olika håll säger att färjan skulle byta från sin nuvarande svenska flagga till den estniska. Ett flaggbyte skulle sänka lönekostnaderna drastiskt.
– Nej, något sådant är inte på gång, säger Viking Lines vd Mikael Backman.
Han säger att en sådan utflaggning har det spekulerats i förut och att ryktena inte har någon grund, speciellt inte nu på sommaren när alla är på semester.
Kunde ett flaggbyte ha några konkurrensfördelar?
– Nej, inte egentligen i dag. Det beror på växlingskurserna, säger Mikael Backman.
Företagets vice vd Jan Hanses tillbakavisar också utflaggningsryktena.
– Något sådant kan jag absolut inte bekräfta på något vis. Det är inget man gör bara sådär. För att vi ens ska fatta ett sådant beslut krävs att vi håller MBL-förhandlingar, säger Jan Hanses.
Han menar dock att när lönsamheten är som den är i företaget så gäller det att vända på alla stenar.
– Flaggfrågor är inte för all framtid uteslutna. Man kan inte utesluta att vi kommer att diskutera det, säger han.
Han berättar att med estniskt flagg skulle Viking Line få uppskattningsvis 50 procent lägre lönekostnader.
Vilka är de negativa aspekterna?
– Det finns många. Nyrekrytering av personal till exempel, säger Jan Hanses.
Om ni skulle inleda processen nu, hur lång tid skulle det då ta?
– Med uppsägningstiderna skulle det ta ungefär ett halvår efter avslutade MBL-förhandlingar, men det är ju bara spekulationer, säger Jan Hanses.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax