DELA

Runar Karlsson överväger att avgå

Kommunfullmäktige i Saltvik röstade i måndags igenom en återremittering av frågan om kompetenskraven för kommundirektörstjänsten.
– Det blev en olustig debatt, säger kommunstyrelsen ordförande Runar Karlsson (C) som nu funderar på sin egen framtid på posten.
Som Nya Åland rapporterade i fredags förra veckan, vill Runar Karlsson att kravet på högskoleutbildning för den kommande kommundirektören ska slopas. Karlsson och hans partikamrater fick igenom förslaget att behörighetskraven ändras i förvaltningsstadgan.
Bakgrunden till den föreslagna ändringen är att Karlsson vill att t.f. kommundirektör Jessica Laaksonen, som saknar högskoleutbildning, ska fortsätta på posten när hennes vikariat går ut vid årsskiftet. Enligt honom har hon förtroende bland de övriga anställda i kommunen och hon var beredd att axla ansvaret.
Men i måndags röstade fullmäktige igenom en återremittering av ärendet med åtta röster mot sex.
– Det blev en debatt utgående från t.f. kommundirektörens varande eller icke varande. Det var en olustig debatt och spänd stämning. Det är tråkigt att det blir så här när vi äntligen efter en turbulent tid på kansliet har fått allting på plats, säger Karlsson.
En konsekvens av att ärendet återremitteras, är att Laaksonen nu formellt har tackat nej till att fortsätta som kommundirektör efter årsskiftet.
Har förtroendet för dig förändrats i och med det här?
– Visst är det så att fullmäktiges förtroende för mig har rubbats, och jag har sagt att om jag inte har förtroende stiger jag av och begär befrielse från mitt uppdrag, säger Runar Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung