DELA

Runar Karlsson (C) vill ha samlingsregering

Landskapet behöver en samlingsregering efter nästa val för att klara den ekonomiska krisen.
Det tycker Runar Karlsson (C).
Var glada för att centern satt med i alla landskapsregeringarna från 1995 och framåt och byggde upp en ekonomisk buffert för lågkonjunkturen, var hans uppmaning till lagtinget i går.
Under de goda åren sparade man 160 miljoner som nu kan användas. Att bufferten kan försvinna på 4-5 år är inte regeringens, utan lågkonjunkturens fel, säger Karlsson.

”Skämtar”
De strukturförändringar som nu behövs borde landskapet ha tagit itu med under de goda åren, sade Anders Eriksson (ÅF), som tycker att Runar Karlsson ”skämtar” när han säger att det är tur att centern suttit i regeringen så länge.
– Det var inget skämt att vi hade 160 miljoner på kontot för två år sedan, svarade Runar Karlsson.
Efter nästa lagtingsval vill han se en samlingsregering där de partier som i dag sitter i opposition skall kunna få plats. En sådan regering har landskapet inte haft sedan parlamentarismen infördes 1988.
Men en samlingsregering kan vara det enda sättet att klara de ekonomiska och miljömässiga utmaningar som väntar, tror Runar Karlsson.

Krafttag mot utsläpp
Innan landskapet tar itu med fiskodlingarnas utsläpp kan Åland inte agera med kraft i miljöarbetet runt Östersjön. Att minska utsläppen med 5 procent om året är ett realistiskt mål, tycker Karlsson.
Camilla Gunell (S) påminde honom om att den förra regeringen tog fram ett miljöhandlingsprogram, som sedan ”begravdes i lagtinget” av centern och liberalerna.
Utsläppen har inte minskat de senaste åren, snarare tvärtom – så varför tog inte den förra regeringen fram en sträng fiskodlingsförordning, undrade miljöminstern Katrin Sjögren (Lib).
Runar Karlsson konstaterade att han inte haft tillräckligt med stöd för sina miljöåsikter.
– Vi kan inte sätta hårdare press på odlarna, då flyttar de till Sverige. Och vilken nytta har vi då gjort, frågade Fredrik Karlström (OB).
– Inte är det fiskodlarna jag går åt, det är politikerna, svarade Karlsson.
Han menar inte att alla fiskodlingar skall läggas ner, men att utsläppen måste minskas och att man kanske kan skapa nya skärgårdsjobb genom att förädla fisken på hemmaplan.
– De som är med i förädlingsskedet är de som gör pengar.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax