DELA

Runar K: Jag blev väldigt besviken

– Jag har en känsla av att besparingsutspelen ledde till att det blev lite bråttom med ministerbytet.
Så säger Runar Karlsson om det förtida bytet på trafikministerposten.
Runar Karlsson skulle egentligen lämna sin post den sista oktober då halva mandatperioden är passerad men den senaste tidens utspel angående nedskärningarna i skärgårdstrafiken kan ha lett till det tidiga bytet, som Nya Åland berättade om igår.
Partikamraten Anders Englund har varit frontfiguren i motståndet mot att införa två dagliga matpauser för Töftöfärjan, någonting som skulle spara 30.000 euro per år. Igår uttalade han sig i Nyan om beslutet om matpauserna.
– Vi är beredda på kamp. Inte kan vi stå och se på när ologiska beslut fattas, sade han bland annat.


”Väldigt besviken”
Runar Karlsson säger att allt kändes positivt efter Centergruppens möte under måndagskvällen där man bestämde att Centern skulle visa en enad front utåt.
– Så jag blev väldigt besviken när jag slog upp tidningen i morse och läste hur jag har blivit påtrampad politiskt av Anders Englund, säger Karlsson.
Hoten från Englunds sida om att avslöja hur ”Åland utnyttjar skatteundantaget” har Karlsson svårt att förstå.
– Ett parti kan inte överleva och speciellt inte i regeringsställning om en person tvingar igenom sina frågor på det här sättet. Att hota med att ödelägga Ålands ekonomi om man inte får som man vill är inte hållbart och jag tror inte att det fungerar en gång till. Man kan inte ha kakan och samtidigt äta den, säger Karlsson.
Har hoten någonting med bytet att göra?
– Hotar någon med sådana här saker är det klart att ingen vill ställa sig emot det. Men bytet skulle genomföras i alla fall och jag har inga problem med det, säger Karlsson.


Måste spara
En av anledningarna till bytet är också att Veronica Thörnroos som blir ny trafikminister vill påverka budgetdebatten för 2010, någonting som blir lättare om bytet sker redan nu.
Känner du att du hade förankrat frågan om matpauserna på Töftölinjen i lagtingsgruppen?
– Både ja och nej. I landskapsregeringens beslut står det svart på vitt att nedskärningar måste göras i skärgårdstrafiken och när vi presenterade det i lagtinget hade ingen några invändningar. Det är ju där som kritiken måste komma och inte senare när man först godkänt förslaget. Sedan hade jag inte tagit upp det här med matpauserna men det är ju en detalj och vi kan inte ta upp alla små detaljer med lagtinget. För min del kom reaktionerna som en överraskning eftersom ingen hade uttryckt missnöje före. Englund borde ha reagerat tidigare.
Om man inte skär i skärgårdstrafiken, var ska man spara då?
– Om man vill prioritera trafiken så visst, men på bekostnad av vad? Det kommer bli en kamp om pengarna mellan avdelningarna och alla måste skära ner. Ska man ta bort beslutet om matpauserna och sedan istället skära ner i sjukvården? Jag tycker inte det.
– I trafikavdelningen måste 1,2 miljoner euro sparas in bara i driften. För mig är det ingen skillnad var det sparas, men poängen är att det måste sparas. Det man kan göra är att strunta i budgetunderskottet och köra Ålands ekonomi i sank, men det säger ju sig självt att det inte är så smart.


Pengar till investeringar
Veronica Thörnroos som blir ny trafikminister är även skärgårdsbo så frågan är om hon kan kapa så mycket i skärgårdstrafiken.
Vad tror du om Veronica Thörnroos som trafikminister?
– Man tittar ju alltid hemåt, det gör alla politiker. Men som partiordförande har hon efter nästa val chans på lantrådsposten och då måste man ha ett bredare perspektiv. Hon måste också göra nedskärningar.
Vilka blir de svåraste uppgifterna som trafikminister?
– Det måste frigöras pengar till investeringar. Då måste man skära i underhållsarbetet. Broarna måste renoveras. Det är dyrt men det måste göras. Även färjfästena måste på vissa ställen förnyas. Så man måste helt enkelt flytta pengar från drift och underhåll till investeringar. Det kommer att bli en svår uppgift.


Sjukvård och miljö
I lagtinget får Runar Karlsson möjlighet att jobba för andra frågor än trafik. Två av hans andra stora intresseområden är sjukvård och miljö och det vill han satsa på mer i framtiden.
– Men trafikfrågor kommer fortfarande att ligga mig varmt om hjärtat.
Hur blir det med tunneln nu?
– Under den här mandatperioden händer nog inte så mycket. Vi måste få till miljökonsekvensbedömning för den planerade provborrningen och markägarna lämnar med all säkerhet in besvär.
Under nästa mandatperiod kan alltså vad som helst fortfarande hända med tunneln till Föglö men Karlsson säger att stödet bland politikerna har minskat när opinionen svängt.
– I början var vi många som var för tunneln, men i takt med opinionssvängningen har fler politiker bytt sida.


Fortfarande lojal
Runar Karlsson har under sina nio år som trafikminister beslutat om att det byggas flera rondeller och han har jobbat för att sänka promillegränsen för vägtrafikanter från 0.5 till 0.3.
Blir det fler rondeller?
– En är planerad i Kalmarnäs.
Kommer promillegränsen sänkas till 0.3?
– Det ligger i lagberedningen nu. Vi ville gå i bräschen i Europa och ha stränga gränser för rattfylleri för att få kontroll på det här problemet men vad jag har förstått är Veronica inte helt för en sänkning.
Funderar du på partibyte?
– Jag kan inte hitta något annat parti som passar mig bättre än Centern. Det finns vissa delar av andra partier som tilltalar mig, till exempel Obunden samlings kamp för det svenska språket och Frisinnad samverkans vilja till privatisering men som helhet passar Centern bäst. De har ett väldigt övergripande synsätt.


Kvar i politiken
Funderar du på att lägga av med politiken?
– Ibland känns det så i de mörka stunderna. När man läser saker som Anders Englunds uttalanden i tidningen funderar man nog på om det skulle vara dags att göra någonting annat fram tills pensionen men sedan går det över. Jag blir nog kvar i politiken.
Känner du dig åsidosatt av Centergruppen?
– För mig är det inga bad feelings. Livet går vidare och om två år kommer en ny chans att igen visa sitt intresse.

JOHAN ORRE