DELA

Rotary vill lyda under Sverige

Ålands två rotaryklubbar vill av språkliga och praktiska skäl lämna sitt finländska distrikt för att i stället ansluta sig till ett svenskt.
Distriktet i Finland röstar om frågan på lördag.
Godby Rotary Club och Mariehamns Rotary Club hör till det finländska rotarydistriktet 1410. De två klubbarna har sedan 2005 önskat lämna det distriktet för att i stället bli medlemmar i det svenska distriktet 2350 i Uppland.
Två frågor ligger bakom viljan att byta till ett svenskt distrikt.
– För det första handlar det om språket, verksamheten i distriktet sköts på finska. Den service vi får på svenska är knuten till enskilda personer, någon långsiktig plan för språket finns inte, säger Carin Holmqvist, president för Mariehamns Rotary Club.

Internationella principer
– För det andra skulle det vara enklare rent praktiskt att tillhöra Sverige. Vi kan åka dit över dagen för att delta i möten vilket inte är möjligt med Åbotrakten.
Skulle det betyda någon förändring i er verksamhet att flytta till Sverige?
– Nej. Rotary jobbar efter internationella principer som är lika i alla länder.

Hittills nej
Hittills har det finländska distriktet sagt nej till det åländska önskemålet, nu på lördag kommer frågan upp till omröstning för femte gången.
– De försöker få det till en språkpolitisk fråga. Det är så dumt, vi sysslar inte med politik. Vi vill bara att vår verksamhet skall kunna fungera smidigt. Rotary är en frivillig organisation för ett bättre samhälle, vi här på Åland engagerar oss ju till exempel för att utrota polion i världen.

Inte eget
Vad händer om det blir ett nej igen?
– Jag kan tänka mig att vi inom klubbarna tar ställning till frågan om vi skall begära utträde ur Rotary International och bedriva verksamhet inom våra registrerade klubbar.
Har ni planer på att bilda ett eget åländskt distrikt?
– Nej, det kan inte bli tal om ett eget, Åland är för litet för det.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax