DELA

Röstning på internet inte aktuellt

LAGTINGET. Åland kan utveckla ett säkert system för internetröstning i kommunal- och lagtingsval. Danne Sundman (Ob) tror att den kompetensen finns på Åland, men lagtinget förkastade hans motion i ärendet.
Lagtingsledamot Danne Sundman (Ob) vill ha röstning på nätet och tror att man kan hitta ett säkert sätt att identifiera sig på nätet.
– Röstning över nätet är viktig speciellt för sjömän och studerande.
Sundman tror att det låga valdeltagandet beror på den dåliga tillgängligheten för just dessa två grupper som inte kan rösta på distans.
– Jag efterlyser att man via internet ska kunna identifiera sig och avlägga sin röst.
Om Åland hade utvecklat ett system för internetröstning redan för tio år sedan och lanserat det utomlands skulle Åland varit ledande på området tror han.


Många aspekter
Folke Sjölund (Lib) är skeptisk till huruvida man ska kunna ha ett säkert sätt att identifiera sig på nätet.
– Resonemanget har sina poänger, men det är troskyldigt att säga att det inte är stora problem att ordna ett säkert system. Tänk om någon tvingas att rösta? Det finns många aspekter att ta i beaktande, inte bara de tekniska.
Det kan lösas enligt Sundman genom att man ska kvittera sin röst via exempelvis mobiltelefon inom en viss tid.
– Den som håller dig fången kan inte göra det under två veckors tid.
Olof Erland (Lib) ställde frågan hur systemet ska utarbetas. Han nämnde de otaliga försöken till att få ett fungerande sätt att boka Skärgårdstrafiken.
Lagtinget förkastade motionen.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax