DELA

Röstning om Järsö-Nåtö

Det är inte bara mellan Mariehamn och Lemland det är litet hett just nu rörande Järsö-Nåtö. Stadsstyrelsen är inte heller enig.
Den enkät som stadsstyrelsen har låtiti göra bland invånarna på Nåtö och Järsö i Lemland är i det närmaste klar och presenterades för stadsstyrelsen i torsdags. Men officiellt överlämnas den på torsdag den här veckan och före det ges inget ut.
Invånarna har bland annat tillfrågats om vilken kommun de vill tillhöra, Lemland eller Mariehamn. Det här har upprört känslorna i Lemland, där kommunstyrelsen har bett förvaltningsdomstolen utreda om man kan göra den sortens enkäter på en annan kommuns område.
Det man nu var oense om i stadsstyrelsen var just kontakterna till Lemland.

(lib) sprack
Stadsdirektörens förslag var att man i det här skedet skulle anteckna sig informationen till kännedom.
Christian Nordas (lib) ville få med ett beslut om att staden ordnar ett möte och informerar Lemlands kommun så att resultatet av utredningen är känt där samtidigt som det blir offentlig vid överlämnandet på torsdag.
Lotta Wickström-Johansson (lib) föreslog att man skickar utredningen till Lemland när den har överlämnats och att man sedan ordnar ett möte med Lemlands kommun i januari. Liberalerna gick alltså på skilda linjer här.
I omröstningen fick Nordas stöd av de frisinnade medan Wickström-Johansson fick majoritet med socialdemokraternas och centerns röster.

Lika stort område
Nåtö och Järsö är inget helt litet område. Tillsammans utgör de omkring 11 kvadratkilometer, vilket är lika mycket som hela Mariehamn. Genom ett avtal mellan kommunerna köps en del av servicen för Järsö-Nåtö från Mariehamn. Bland annat går barnen i skola i staden.

HARRIET TUOMINEN