DELA

Rösta om hur Miramar-parken ska se ut

Nu inbjuds allmänheten att rösta om hur den nya parken mellan stadsbiblioteket och Alandica i Mariehamn skulle kunna se ut.
I en ny utställning i stadsbiblioteket visas skisser av två alternativ.


Den såkallade Miramarparken, det vill säga det område som avgränsas av stadsbiblioteket och Styrmansgatan i norr, Österleden i öster, Alandica och Nygatan i söder och Strandgatan i väster, skall bli ett attraktivt nytt uterum för människorna i Mariehamn.
Enligt stadsplanebestämmelserna klassas marken redan som grönområde men nu vill staden göra något alldeles extra. Därför har man anlitat två proffs, trädgårdsarkitekten Mats Wahlin och landskapsarkitekt Tiina Holmberg. De har fått göra var sin idéskiss som nu har offentliggjorts för att allmänheten skall ha möjlighet att rösta fram sin favorit.


Åländsk natur
Utgångspunkterna från stadens sida har varit att parken bör kunna förverkligas för maximalt 420.000 euro, att den redan befintliga stenparken öster om biblioteket bevaras, att det skall finnas en evenemangspark och att Alandica-arkitektens krav att området öster om kultur- och kongresshuset skall ha temat åländsk natur förverkligas.
Om någon tror att strikta krav skapar likriktade förslag är det bara att ta sig till stadsbiblioteket eller att, från och med klockan 12 i dag, gå in på stadens hemsida http://www.mariehamn.ax och titta på de två arkitekternas lösningar. De är mycket olika.


En promenadaxel
Båda har visserligen utgått från att Köpmannagatan skall förlängas med en promenadaxel mot Slemmern, båda vill att det böljande biblioteket och Alandica skall hamna i en intressant arkitektonisk dialog, båda betonar orden grönt och lättskött, båda lyfter fram den åländska stranden, båda har satsat på lekfullhet och barn och båda har en vision om vatten i parken i framtiden.
Men det är då man tittar på detaljerna som man ser skillnaderna. Den som bekantar sig med ritningarna i biblioteket eller på nätet skall därför ta sig tid att läsa också all text så att de fina nyanserna får en chans att bli upptäckta.


Egna synpunkter
Som ett exempel på större olikheter kan nämnas att Wahlin strukturerar sin sluttning österut som en gräsläktare med böljande trappavsatser mot Slemmern medan Holmberg i stället vill öka tillgängligheten med ramper som sluttande går genom blomsterrabatter mot ett evenemangstorg och sjön.
– Den som röstar får naturligtvis också komma med egna synpunkter och förslag, det finns utrymme för det på formuläret, säger marknadsavdelningen arbetschef, projektledaren Lars Göran Åström.


En parkplan
Omröstningen pågår till den 30 september.
Efter det lever idén vidare helt enligt normal planeringspraxis.
Det betyder att Tekniska verken gör upp ett förslag som skall få klartecken av den politiska ledningen innan det till slut blir en parkplan.
– Vi är visserligen lite sena men målet är att kunna förverkliga parken så fort som möjligt, säger Åström.

titte.tornroth@nyan.ax