DELA

Roro-flottans framtid oroar Eckerökoncernen

Kortkryssningstrafiken med Birka och roro-verksamhetens kräftgång är de största orosmolnen just nu på Eckerökoncernens himmel.
Men ljuspunkter finns också.

Det beskedet fick de 369 aktieägarna som deltog i gårdagens bolagsstämma som inte bjöd på någon dramatik och som klarades av på 40 minuter.
Som Nya Åland tidigare har berättat redovisar koncernen god lönsamhet för fjolåret, även om rörelseresultatet gått ner något. Kassaflödet från den löpande verksamheten visar en rätt kraftig ökning medan soliditeten sjönk och skuldsättningen ökare till följd av att lånade pengar investerats i nytillskottet Finlandia på rutten Helsingfors-Tallinn.


Fraktproblem
Av omsättningen på drygt 240 miljoner kom drygt 80 procent från passagerartrafiken och 20 från fraktverksamheten.
Det är främst fraktverksamheten med de sju roro-fartygen – tidigare Birka Cargo, efter årsskiftet Eckerö Shipping – som ger ledningen bekymmer just nu. Fjolåret var gott, men flera av de långa kontrakten gick ut vid årsskiftet och exporten av tidningspapper, en tidigare storprodukt, från Finland och Sverige har minskat dramatiskt.
– Framtiden för med sig större osäkerhet för roro-flottan och redan nu är två av våra fartyg sysselsatta i Medelhavet. Affärsmodellen kommer att förändras så att vi framöver måste ge oss längre bort i världen än till Norden och Europa, sa vd Björn Blomqvist i sin sammanfattning.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Annika Orre /  annika.orre@nyan.ax