DELA

Rörligare elpriser när elverket bolagiseras

När stadens elverk bolagiseras nästa år blir elpriset rörligare för kunderna som nästa år kan teckna tidsbundna avtal.
Ålands elandelslags kunder kan redan i dag binda sig till ett billigare pris än tariffpriset.
I maj behandlade stadsfullmäktige bolagiseringen av elverket som från och med årsskiftet heter Mariehamns elnät ab. Fullmäktige ska ta upp frågan ännu en gång, men arbetet med omläggningen är redan i gång.
– Efter årsskiftet ska vi förhoppningsvis lägga om en hel del. Bolagiseringen innebär att vi kan anpassa oss till marknaden och vara aktiva på ett helt annat sätt än hittills, säger stadens elchef Per Eriksson.
Grundorsaken till att elverket bolagiseras finns i EU-direktiv. EU tillåter inte skattefinansiering av el, något som har varit inbyggt i det system som rått under lång tid.
– Men bolagiseringen görs också för att det länge har varit trögt att ändra priset på nätverksavgifterna. Förr skulle ändringen godkännas av flera organ i staden och dessutom av landskapsregeringen även om det redan nu är bättre. I och med nyordningen blir priset mycket mera flexibelt och ger elkonsumenterna nya möjligheter.
Hur prisnivån blir efter årsskiftet är inte ännu känt.
Läs mer i papperstidningen!
.

Annika Orre