DELA

Rörigt värre på Vikingstämma

Viking Lines två nya fartygsbeställningar var, förståeligt nog, i fokus på gårdagens bolagsstämma.
Men enligt ritningarna gick stämman inte riktigt. I ett skede drog pratet iväg så att den väntande lunchen hotade att bli middag i stället.
(På bilden syns, från vänster, Stig Lundqvist, mötessekreteraren Jan Hanses och stämmoordföranden Göran Lindholm.)
En förkyld Göran Lindholm fick som stämmans ordförande pressa rösten ordentligt när Stig Lundqvist, still going strong, höll på att ta över i sin envetna kamp mot framför allt brorsonen Ben Lundqvist, mångårig styrelseordförande i rederiet.
Styrelseledamöterna är överlag för gamla, dividenden som styrelsen enhälligt fattat beslut om var för låg och aktieägarnas röst tystades, var hans argument bland andra till varför byten i styrelsen enligt honom behövdes. Han förde fram styrelseledamoten Carita Blomsterlund som ny ordförande och ville ersätta Lars G Nordström med sin egen dotter Gunilla Lundqvist. Men Carita Blomsterlund tackade nej och Gunilla Lundqvist förlorade med stor majoritet den slutna omröstningen.
I ett skede påminde stämman mest om en fars i tre akter med den gamle gentlemannen i den bärande rollen. Skrattarna fick han på sin sida när förslaget om höjda arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter diskuterades och han föreslog att arvodena skulle hållas kvar på fjolårets nivå.
– Vad jag vet så har ingen hittills slutat i Viking Lines styrelse för att de fått för dåligt betalt!

Nöjd styrelsebas
Ben Lundqvist betonade fjolårets förbättrade resultat jämfört med året före i sitt hälsningsanförande. Helt nöjd var han och styrelsen inte med resultatutvecklingen, men det går åt rätt håll. Han var också tillfreds med att styrelsen enhälligt efter ett års paus har beslutat att betala dividend, 0,55 cent per aktie eller sammanlagt 5,9 miljoner euro som betalas ut den 19 februari. Av årets resultat, 17,3 miljoner euro, överfördes 11,4 miljoner euro i ny räkning. Stämman godkände förslaget.
Pengarna behövs, betonade vd Nils-Erik Eklund som berättade om de båda fartygsbeställningarna, de första efter år av bidan.
– Vår konsult Kaj Jansson har gjort ett alldeles förträffligt arbete. Han gjorde de första skisserna på en ny Ålandsfärjan redan 1996.
Nybygget till rutten Helsingfors-Tallinn sätts i trafik tidigt 2008 och nya Ålandsfärjan levereras våren 2009 om alt går som planerat.

Varför inte Norge?
Aktieägaren Mette Sundman, ursprungligen från Norge, undrade varför inget av nybyggena byggs i hennes hemland.
– Vi har tittat på alla varv som har möjlighet att bygga vår typ av fartyg, också norska varv. I det här fallet var det så att norska varv har brist på kapacitet, och dessutom ett pris som var för högt.
I stället gick uppdraget till Astilleros de Sevilla i Spanien.
Under stämman avtackades ekonomichef Karita Karlsson efter lång och trogen tjänst som ekonomichef.
Förklaringen till att Göran Lindholm ledde ordet vid stämman, och inte Johan Dahlman som hållit i ordförandeklubban under de senaste åren, var att Dahlman ”inträtt i ett konkurerande bolags styrelse”.
Som Nya Åland berättade efter Rederi ab Eckerös stämma i våras har Johan Dahlman tagit plats i det rederiets styrelse. Han är också medlem i Birka Lines nomineringskommitté med uppdrag att förbereda styrelsevalet.

Återvald styrelse
Styrelsen återvaldes – Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström. Också suppleanterna återvaldes – Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist och Airi Sundman. Deras arvoden höjdes till 16.000 euro per år för ordföranden och 14.000 euro per år för medlemmarna som dessutom får 350 euro per möte. För två år sedan var arvodena 10.000 respektive 8.000 euro per år.

ANNIKA ORRE

 

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax