DELA

Rörigt på begravningsplatsen

Utbyggnad pågår vid Mariehamns begravningsplats. Detta kan medföra att det är rörigt i omgivningarna. Också under allhelgonahelgen, den 6 och 7 november, då många stadsbor brukar besöka begravningsplatsen.
Direktionen för begravningsplatsen i Mariehamn skulle vilja informera om följande:
Vid Mariehamns begravningsplats pågår utbyggnaden med kistgravar innanför murarna. Arbetet började i våras och kommer förhoppningsvis att stå klart i november. De nya kistplatserna kommer att behövas i en inte alltför avlägsen framtid.


Olägenheter
Schaktning, sprängning och utfyllning har oundvikligen medfört vissa olägenheter för dem som besöker begravningsplatsen. Nu till allhelgonaveckan kommer vi att göra vårt bästa för att arbetet så lite som möjligt skall störa de besökandes frid och ro.
På fredagen, allhelgonaafton, ligger arbetet nere.
Framkomligheten kan trots detta ändå vara bättre via norra parkeringsplatsen och norra grinden.
Den sedvanliga andakten i begravningskapellet börjar klockan 18.00 på allhelgonaafton och leds av tf kyrkoherde Kent Danielsson tillsammans med kantorerna Judit Deáki och Lita Gustafsson.
– Vi önskar alla en fridfull och stämningsfull alla helgons helg, hälsar församlingsträdgårdsmästare Ann-Kristin Mattsson. (ka-f)