DELA

Rörigt när ReTV-härva reds ut

Vem är egentligen förhandlingspart med de svenska tv-bolagen TV4 och SVT när det gäller ReTV som Ålcom erbjuder sina kunder?
Den frågan ska nu redas ut grundligt.
Förra veckan berättade Nya Åland att TV4 och SVT kräver att Ålcom slutar tillhandahålla möjligheten att banda deras sändningar så att de kunder som har IPTV-avtal kan se programmen en hel vecka efter att de sänts. Ålcom hävdar att bolaget har rätten på sin sida med stöd av den finländska upphovsrättslagen och är till och med beredd att gå hela vägen och få saken rättsligt prövad.
Hela frågan är som ett nystan där garnändarna sticker ut lite här och där. Vad finns det för avtal? Vem har ingått dem, när och med vem? Vem har förhandlingsrätten och därmed också ansvaret? Hur många är de inblandade parterna och vilka är de?

Möte i fredags
I fredags kallade infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) till möte angående Ålcoms tvist med de svenska tv-bolagen angående det åländska bolaget ReTV-tjänster. Deltog gjorde kulturminister Johan Ehn, Ålands radio och tv:s vd Pia Rothberg-Olofsson, landskapsregeringens ansvariga tjänsteman för radiofrågor Robert Sundström och Ålandskontorets chef i Stockholm Gunnar Westerholm som fungerat som kontaktlänk mellan Åland och de svenska bolagen sedan lång tid tillbaka.
Det finns inte mindre än fyra avtal som reglerar verksamheten mellan Åland och omvärlden när det handlar om radio- och tv-frågor. Ett avtal har ingåtts mellan Ålands radio och tv och SVT samt med det svenska utbildningsradiobolaget, ett annat avtal har ingåtts med TV4 och de finländska upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto, ett tredje mellan Ålands radio och tv och landskapsregeringen och ett fjärde – egentligen två avtal – där annat regleras som har med frågan att göra.
– Jag ska läsa avtalen under helgen och jag ska också höra mig för om hur diskussionen har gått bland mina tidigare kollegor. Vi följer frågan aktivt men jag vill inte föregripa något. Fört måste vi reda ut hur avtalen står i relation till varandra.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre