DELA

Rondell i Möckelö blir trafikfälla

Flygfältsrondellen i Möckelö blir en trafikfälla för den lätta trafiken när bebyggelsen och trafiken växer.
Och området väster om Svibybron växer så att det knakar. Allt fler företag etablerar sig. Medimar flyttade nyligen in i nybygget vid Flygfältsvägen. I sommar öppnar livsmedelsbutiken Varuboden som tar upp kampen med Kantarellen och Sparhallen om tusentals bilburna kunder
Det nya bostadsområdet Möckelö strand på västra Möckelö skall ha plats för cirka sjuhundra nya invånare.
Men vägarna är inte byggda för trafiken som inflyttarna för med sig.


Brobygge räcker inte
Att Svibybron breddades i fjol med gång- och cykelbanor på båda sidor räcker inte.
Gång- och cykelbanan på Svibybrons södra sida går fram till flygfältsrondellen där den tar den slut. Cyklister och fotgängare på väg från Möckelövägen till Flygfältsvägen måste in i rondellen. Där finns inga övergångsställen.
För den som går eller cyklar från Svibybrons norra sida till Flygfältsvägen är det enklare att ta landsvägen fram till rondellen.
Flygfältsvägen har inte heller någon gc-bana.
Att det här blir problematiskt när trafiken ökar håller både Jomalas kommundirektör Carolina Sandell och landskapets vägingenjör Stig Janson med om.
I dagsläget finns inga beslut om att bygga bort den trafikfälla som rondellen blir.
Landskapet ansvarar för huvudvägen mot Hammarland och längs den skall man bygga en fortsättning på gång- och cykelbanan som nu tar slut vid Möckelövägen.
– Men det finns inga pengar för det ännu. Vi skall ställa ut en vägplan, möjligen kommer det pengar i budgeten för 2012, säger Stig Janson.
När flygfältsrondellen byggdes 2003 fanns inget behov av tunnlar. Rondellen vore den naturliga platsen för ett tunnelbygge, tycker Janson. Vem betalar i så fall, landskapet eller kommunen?
– Det är en förhandlingsfråga. Men om det skall byggas tunnlar under landskapets vägar så är det landskapet som bygger dem.
Flera av företagarna som etablerar sig i Möckelö är måna om att cyklister och fotgängare skall vara säkra i trafiken.
På andra håll förväntas exploatörer bakom satsningarna stå för kostnader som uppstår när man förändrar samhället, säger Stig Janson.
Här betalar den offentliga sektorn.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom