DELA

Roger Eriksson försvarade landskapsregeringens syn

Riksdagens specialförening för informationssamhällsfrågor med riksdagsman Jyrki Kasvi (G) som ordförande ordnade i dag på riksdagen en debatt on nätspelens framtid i Finland, där regeringsledamot Roger Eriksson från Åland medverkade i panelen tillsammans med representanter för Unibet, RAY, Paf, inrikesministeriet och A-klinikstiftelsen.
Det rapporterar Britt-Inger Waahe vid Ålandskontoret i Helsingfors i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet fortsätter:
Roger Eriksson koncentrerade sig främst på Ålands synpunkter på den aktuella reformen av spellagstiftningen i Finland, där ett lagförslag just nu behandlas både av förvaltningsutskottet och grundlagsutskottet . ”Det viktiga är att Ålands penningautomatförenings verksamhetsförutsättningar kan fortsätta som tidigare även när den nya lagstiftningen träder i kraft” var kontentan av Erikssons korta inledningsanförande.
Unibets licensmarknadschef Christophe Dhaisne redogjorde för spellicensförfarandet i Europa, där länderna gått in för olika lösningar en del behåller monopol andra har infört licenssystem. Där man infört licenser i stället för monopol, har man fått man ökade skatteintäkter och enligt Unibet hade man inte noterat större spelberoende i dessa länder.
RAYs representant talade för monopolsystemet, där intäkterna går till allmännyttiga ändamål och där man kan kontrollera spelberoendet bättre. PAFs produktutvecklare Sonja Kangas såg fördelarna med ett licensförfarande, där skatteintäkterna fortfarande går till allmännyttiga ändamål och man inom systemet kan hantera spelberoendeproblemen.
Inrikesministeriets Kimmo Hakonen som ansvarar för lotterilagstiftningsfrågor redogjorde för regeringens syn på verksamheten, där Finland ju gått in för bevarande av penningspelmonopol även i framtiden.
A-klinikstiftelsen redogjorde för spelberoendeproblematiken.
Debatten var välbesökt och sändes även direkt på webben. Under diskussionen fanns två tydliga riktningar, de som vill gå in för ett licensförfarande för att reglera spelverksamheten och få in skattemedel, och de som var oroliga för ett utbrett spelberoende som skulle bli kostsamt för samhället.
– En nyttig och tankeväckande debatt, det är bra när de olika aktörerna möts och diskuterar, säger Roger Eriksson.