DELA

Röda korsgårdens kris nu akut

– Förutsättningarna att driva Röda Korsgården har praktiskt taget omöjliggjorts.
Det konstaterar Mariehamns Röda korsavdelning med anledning av att stödet från staden föreslås bli mindre än hälften av det som behövs för att verksamheten i huset skall kunna fortsätta.
Finlands Röda kors Mariehamnsavdelning fick i somras veta att det årliga stödet från staden var i farozonen. Avdelningen vädjade i en skrivelse till stadspolitikerna men förgäves. Farhågorna om minskat stöd har besannats och det rejält.
Sedan 1984 har det funnits ett avtal mellan avdelningen och stadens socialförvaltning om köp av tjänster främst i form av mat. Nu har det avtalet sagts upp och socialförvaltningen föreslår i stället ett ettårigt avtal för år 2010 som i rena pengar betyder ett stöd på cirka 54.000 euro till Röda korsgården.

Kräver tillsyn
Det är en kalldusch för avdelningen som tidigare har fått 99.500 och som har räknat ut att man för år 2010 behöver ett stöd på 120.000 euro dels för att kunna fortsätta med verksamheten på samma nivå och dels för att hålla själva byggnaden i skick. Huset, som är från 1972, kräver allt mer tillsyn och renovering.
– Mariehamns avdelning har vid sitt senaste sammanträde konstaterat, att genom socialnämndens agerande har förutsättningarna för en liten Röda Korsavdelning att driva Röda Korsgården praktiskt taget omöjliggjorts, skriver avdelningen i ett brev till stadsstyrelsen.

Överlämna fastigheten
Röda korsets Mariehamnsavdelning ansvarar för sin egen ekonomi, avdelningen får inga pengar av riksorganisationen.
– Vi är i en knepig sits. Vi kan inte fortsätta med gården utan stöd, säger Leif Jansson, ordförande för direktionen för Röda korsgården.
Avdelningen anhåller därför nu om omedelbara förhandlingar med stadsstyrelsen för att försöka lösa frågan.
Vad händer om förhandlingarna blir resultatlösa och ni inte får mera pengar?
– Vi kan inte fortsätta utan stödet. Vi blir tvungna att överlämna fastigheten och verksamheten där till Mariehamns stad.

Inte billigare
Jansson konstaterar att det blir en billigare lösning för samhället om staden övertar allting.
– Hälften av de som nu får mat har avtal med socialnämnden och måste få mat i fortsättningen också. Kostnaderna för skötseln av fastigheten försvinner inte heller men däremot skulle staden bli av med den frivilliga verksamheten.
Just den frivilliga verksamheten, som handlar om allt från lotterier till marknader, inbringar årligen en summa på över 20.000 euro.

Social samvaro
Röda korsgården handlar om mycket mera än bara mat till stadens pensionärer. Det är många äldre som ser gården som en förutsättning för ett meningsfullt liv eftersom verksamheten där har kunnat erbjuda dem både social samvaro och olika aktiviteter.
Borde stadspolitikerna bestämma sig för på vilken nivå man skall bedriva pensionärsverksamheten?
– Det är just det som är kärnfrågan. Alla blir äldre, hur vill politikerna att vi skall ha det som gamla?
Leif Jansson påminner om hur Röda korsgården blev till för snart 40 år sedan då ledande politiker såg det som en hjärtefråga att kunna erbjuda stadens äldre en bra servicegård.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax