DELA

Röda korsets ledare vill bli musiklektor

Stefan Simonsen lämnar sin tjänst som verksamhetsledare på Röda Korsets Ålandsavdelning och söker jobbet som musiklektor i Övernäs skola i Mariehamn.
Han har en klar plan för hur han vill jobba ifall jobbet blir hans.
Bildningsdirektör Kjell Nilsson bekräftar att Stefan Simonsen, som studerat vid Sibeliusakademin och har musiklärarbehörighet för grundskol- och gymnasienivå, har sökt tjänsten bland flera andra. Stefan Simonsen är dock den enda behöriga bland de sökande.
Föredragningslistan inför bildningsnämndens nästa möte blir offentlig först i dag och därför vill Kjell Nilsson inte avslöja vad han kommer att föreslå för nämnden.
Nya Åland ringer upp Stefan Simonsen som bekräftar att han sagt upp sig från jobbet och söker musiklektoratet inför nästa läsår.
Han vill flytta fokus från sin egen person till det som han ser som ett viktigt uppdrag ifall han får jobbet – att, som han säger, ”ge ungarna en chans” i en skola där musiklärarna avlöst varandra under många år.
– Min intention är att samla krafter från olika håll och göra något tillsammans på temat musik. Det kan handla om storkör, musikaler eller något annat, och för att göra det tror jag att undervisningen måste bli annorlunda än i dag. Det gäller att skapa en plattform för barnen att musicera på.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre