DELA

Röda korset söker 30.000 frivilliga

Hungerdagen, Finlands Röda Kors största årliga insamling, fyller 30 år i år. Jubileumsåret till ära har insamlingen ett festligt mål: att få med 30.000 insamlare. Förra året deltog ungefär 20.000 insamlare runt om i landet under de tre insamlingsdagarna.
Under Hungerdagen samlar man in pengar till Röda Korsets katastroffond. Insamlingsmedlen viks inte på förhand för något specifikt biståndsmål, utan kan användas snabbt när hjälp behövs antingen i Finland eller utomlands.
De pengar som samlades in under Operation Hungerdagen förra året gjorde att Röda Korset kunde hjälpa genast till exempel efter jordskalvet i Haiti och översvämningarna i Pakistan.
Insamlingen ordnas i år 16–18 september.
Du kan anmäla dig som insamlare genom att ta kontakt med närmaste rödakorsavdelning eller på webben på www.hungerdagen.fi. (ka-f)