DELA

Rockoff ställs in i sommar

Det finns inga ekonomiska möjligheter för Mariepark Ab att genomföra Rockoff Festivalen på torget om bolaget står kvar med kostnaderna för Mariepark, det skriver Dennis Jansson i ett pressmeddelande nu på morgonen.
I går kväll stod det klart att Mariehamns stad inte köper Mariepark.
Mariehamns stad köper inte Mariepark. Efter diskussion i frisinnad samverkans stadsfullmäktige grupp har man kommit fram till att säga nej till Mariehamns stad köper Mariepark. Festivalarrangören Dennis Jansson skriver i ett pressmeddelande nu på morgonen att Rockoff tvingas till nerläggning.
– Enligt den information som jag ikväll erhållit från förda gruppmöten bland stadspolitikerna kommer inte tillräcklig majoritet uppbringas för en lösning för Rockoff-Mariepark frågan. Majoriteten av fullmäktige kommer enligt uppgift heller inte att låta mig själv genomföra lösningen genom att omplanera området för bostäder så att jag kan sälja anläggningen till någon annan entreprenör som visat intresse.


Saknar miljötillstånd
För att Rockoff skall kunna genomföras på Mariepark behövs en stadsplaneändring, något som kommer att ta mins fyra år att genomföra. Så länge parken saknar miljötillstånd kan inga utomhuskonserter genomföras på Mariepark.
– Mariepark Ab står med en anläggning som förlorat möjligheten att arrangera de evenemang som är livsviktiga för bolagets överlevnad, skriver Dennis Jansson som påpekar att mycket planeringstid har gott förlorad.
– Eftersom mycket tid redan gått förlorad i planeringen för Rockoff Festivalen och planeringen av en festival på torget är betydligt mer tidskrävande än i Mariepark så kommer ingen Rockoff Festival att kunna arrangeras sommaren 2007.


Dennis inte nöjd
Dennis Jansson är inte nöjd med stadsstyrelsens beslut utan skriver:
– Detta beslut är inget beslut jag vill ta, utan ett beslut jag tvingas att ta. Eftersom stadspolitikerna inte kan enas om någon lösning står jag nu med bakbundna händer med en evenemangspark som jag inte kan ordna några evenemang i, trots att jag blivit inledd i tron att det skall gå av just stadspolitikerna. Det lär knappast komma fram någon frälsare med de ca. 100.000€ per år som det kostar att ha Rockoff festivalen på torget med ett tomt Mariepark i väntan på stadsplan och miljötillstånd.


(fs) vill satsa på annat
Tidigare har liberalerna och obunden samling meddelat att de är emot ett köp, och efter att frisinnad samverkan också säger nej betyder det att en klar majoritet i stadsfullmäktige är emot.
– Vi vill att de pengarna istället går till mer angelägna investeringar som Trobergshemmet och Övernäs skola, säger Tom Pussinen, ordförande i frisinnad samverkans fullmäktigegrupp.
Att staden skulle grunda ett bolag som skulle stå för den huvudsakliga kostnaden av köpet är inget som (fs) ser som ett realistiskt alternativ.
– Det är bara konstruktion, det är ändå skattebetalarna som får stå för pengarna.


Anläggning behövs
Nu vill (fs) omedelbart fortsätta den planering av Mariepark som Pussinen säger att avbröts då Dennis Jansson kom med sitt bud till staden.
– En stad som Mariehamn som skall leva på turistnäringen en stor del av sommaren behöver ha en anläggning som kan erbjuda stora evenemang. Vi hoppas att det blir Mariepark och kommer att arbeta på lång sikt.
Nu säger Dennis Jansson att Rockoff ställs in. Vad tycker du om det?
– Det har jag ingen kommentar till. Men både vi och de andra stadsfullmäktigegrupperna har ju sagt att vi skall gå in och stöda Rockoff så att det kan bli på torget om det på kort sikt inte är möjligt på Mariepark.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax