DELA

Rockoff i medvind igen

Mycket talar för att det trots allt blir Rockoff på Torget i sommar.
I går kom Mariehamns stad och Dennis Jansson överens om en lösning som också har en politisk majoritet bakom sig.
En majoritet av partigrupperna i stadsfullmäktige vill att Rockoff skall kunna genomföras på Torget i år och nästa år. I måndags samlades ledarna för partigrupperna för att lösa problemet.
– En stor majoritet vill att Rockoff på kort sikt hålls på torget. Centern, obundna, liberalerna och frisinnad samverkan vill dessutom att Mariepark fortsätter vara ett evenemangsområde, men för att det skall förverkligas behövs en skärpt stadsplaneändring, säger frisinnad samverkans gruppledare Tom Pussinen.
Följden av måndagens politikermöte blev att stadssekreterare Bjarne Pettersson fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag så att Rockoff verkligen kan ordnas på torget.


Inte officiellt
Pettersson och Dennis Jansson satt i möten under tisdagen och på kvällen i går bekräftade båda parter att man kommit överens om en lösning.
Vad den lösningen innebär kostnadsmässigt är ännu inte officiellt men det handlar om någon form av sponsor- och evenemangsbidrag i form av ett tvåårigt avtal.
Avsikten är att all annan verksamhet i Mariepark fortsätter som vanligt och också att de stadsplaneändringar, som krävs för att arrangera Rockoff i Mariepark, görs klara under de två år som avtalet gäller.
Rent formellt skall avtalet ännu skrivas rent och undertecknas och lösningen skall också godkännas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.


Boman överklagar
Den enda som i det här skedet protesterar öppet är Ronald Boman i Ålands framstegsgrupp. Boman säger sig vara beredd att överklaga ett fullmäktigebeslut som ger klartecken för stöd till Dennis Jansson eller Rockoff.
– Jag godkänner endast att Dennis Jansson får de 35.000 euro som redan finns budgeterade i evenemangsstödet. Om jag har förstått det rätt planerar stadsstyrelsen att slå ihop sponsorbidrag, förlustgaranti och evenemangsbidrag så att summan blir vad Dennis Jansson behöver.
I en intervju i Radio Åland i går sade Boman att summan till Dennis Jansson ligger mellan 50.000 och 100.000 euro och att det också handlar om förlustgaranti. Boman berättade också att han bekantat sig med ett juridiskt utlåtande som är tveksamt till om staden kan agera så som man nu gör.
– Jag överklagar om fullmäktige godkänner en lösning med Dennis Jansson, sade Boman i intervjun.


Fullt möjligt
Kan då Boman ännu sätta käppar i hjulet för Rockoff?
– Det är klart att han alltid kan begära en prövning av ett beslut men beslutet verkställs ju i alla fall så Boman kan nog inte stoppa Rockoff, säger Bjarne Pettersson.
Pettersson har också helt motsatt tolkning av det juridiska brev som Boman uttalade sig om.
– Jag tolkar det som om att det är fullt möjligt för staden att lösa frågan som vi nu gör, säger Pettersson.
Bomans påstående om att staden skulle gå in med förlustgaranti stämmer inte heller, enligt Dennis Jansson som säger att den frågan har överhuvudtaget inte varit uppe.


Slutlig trygghet
Det ser med andra ord ljust ut för Rockoff igen. Den 19 april skall frågan upp i stadsstyrelsen och fem dagar senare i fullmäktige.
En politisk majoritet och en överenskommelse med staden räckte också till för att Dennis Jansson redan i går skulle kasta sig över allt det praktiska som ett arrangemang av den här kalibern kräver.
– Nu jobbar jag för fullt, det är ju bara fjorton veckor kvar, säger Dennis Jansson men tillägger att den slutliga tryggheten infinner sig först då alla formella beslut är tagna.
Det som brinner mest just nu är att kontrollera om alla sponsorer och artister fortfarande är RockON.

KARIN ERLANDSSON
TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN
Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax