DELA

Roboten gör korna nöjdare

Gladare kor, mer mjölk och gladare mjölkbönder.
Sussi och Frej Bomansson i Saltvik Kvarnbo har förnyat sin gård med hjälp av EU-projektet Landsbygd 2010. Samtidigt har de också tryggat generationsväxlingen på gården i och med moderniseringen.
I lite över ett års tid har Sussi och Frej Bomansson haft sin nya ladugård i bruk. 52 mjölkkor får gå i princip efter egen klocka. Tidigare hade man 40 mjölkkor, men i samband med den nya ladugården blev färdig har man kunnat skaffa sig fler. Det finns utrymme för 60-65 djur.
Ett halsband med en transponder pryder halsen på varje ko och det är i transpondern som kon identitetshandlingar finns. En datoriserad grind avläser vilken ko det är, när hon blev mjölkad senast och sedan avgörs det vilken väg hon släpps vidare. Det finns tre alternativ, mjölkning, mat eller vila. Om det gått mer än sex timmar sedan senaste mjölkning släpps kon in till mjölkningsroboten. Men om en ko producerar mycket mjölk kan man programmera in tätare intervaller.
830.000 euro har paret Bomansson satsat i nybygget. Ungeför lika mycket har de fått i investeringsstöd. De har fått mycket hjälp av Landsbygd 2010:s projektledaren Kaj Rosberg vid starten.
– Det handlar om mycket pengar och vi har tvekat. De första ritningarna vi har på en ny ladugård är från 1999, så vi har funderat länge, säger Sussi Bomansson.
Genom projektets studieresor kunde de se hur mjölkbönder i Sverige och riket hade byggt och slutligen var ritningen klar.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds