DELA

Riskbedömning kring hissolyckan i S-gården inte klar

Riskbedömningen gällande hissolyckan på självstyrelsegården i juli, då en person klämdes svårt, är ännu inte klar.
– Jag ska samla in ytterligare material och diskutera ärendet i samråd med arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson, säger Björn Andersson, enhetschef för polisärenden vid landskapet.
– Vi måste bland annat ta reda på hur sådana här ärenden hanteras på andra håll och sedan ska vi gå igenom riskbedömningar i allmänhet, säger Björn Andersson.

Tillfälligt beslut
För att inte flera olyckor ska inträffa togs den 30 juli ett beslut om riktlinjerna för hur personalen ska använda hissarna på Självstyrelsegården.
– All varutransport är förbjuden i mindre hissar och städerskorna får inte vistas i hissarna tillsammans med städutrustning såsom vagnar eller maskiner. Dessutom har alla återvinningscontainrar blivit mindre volymmässigt sett, säger Björn Andersson.
Det finns funderingar på att installera en innerdörr och ett övervägande angående en upphandling kan ske i samband med renoveringen av Självstyrelsegården.

Dra lärdom
Hissarna på Självstyrelsegården är med stöd av Björn Andersson cirka 25 år gamla och monterades enligt normerna som gällde då huset byggdes.
Borde man inte ha sett över hissarna och vidtagit åtgärder?
– Hissarna har varje år genomgått en granskning tekniskt sett, men mycket har hänt på 25 år och det har tillkommit nya arbetsuppgifter som kräver andra säkerhetskrav. Vi har pratat med leverantören och fått information från dem. Det kom aldrig någon respons om nya anvisningar men varningsskyltar sattes upp.
Andersson vill göra en grundlig utredning och det är mycket material som ska samlas in.
– Man ska dra lärdom av olyckor och jag ska samla in ytterligare material. Ärendet ska jag diskutera i samråd med arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson. Räddningsinspektören Jan-Erik Juslin har också undersökt hur hissarna fungerar på andra instanser och det kanske ger något, säger Andersson.
Riskbedömningen skall vara slutförd senast 31 augusti.

NIKLAS E.W. ERIKSSON