DELA

Riskbedömning av hissar klar

Landskapsregeringen har utrett säkerheten vid användningen av hissar. Anledningen är den olycka som skedde i juli då en anställd skadades allvarligt.
En landskapsanställd på Självstyrelsegården i Mariehamn klämdes fast i en hiss 23 juli. Mannen hamnade i kläm mellan en hissvägg och en återvinningscontainer.
Med anledning av olyckan har landskapsregeringen gjort en riskbedömning som utreder säkerheten vid användning av hissar. Bedömningen blev klar i fredags och följande åtgärder har vidtagits:
– Transport av större föremål, så som städvagnar, maskiner och möbler, förbjuds tillsammans med personer.
– Återvinningskärl som transporteras med hiss tillsammans med personer får ha maxmått 50×60 centimeter, höjd 110 centimeter.
– Vaktmästeriet ska alltid kontaktas vid större varutransporter.
 Gällande arbetsbestämmelser sätts upp vid samtliga hissingångar.
 Speglar tas bort från samtliga hissar.
 Tydligare varningsskyltar sätts upp i samtliga hissar på väl synliga platser.
 Förman ska kontinuerligt informera vaktmästare och städpersonal om gällande arbetsbestämmelser gällande hissäkerhet. 
– Introduktionsmaterialet för nyanställda kompletteras med en punkt för personal med arbeten med anknytning till användning av hissar där förman ska informera om arbetsbestämmelserna gällande hissäkerheten.
Ovan nämnda åtgärder ska räcka för att förhindra ytterligare olyckor.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax