DELA

Risk för mässling hos vuxna

Är du i 30-50-årsåldern och misstänker att du är oskyddad mot mässling? Då ska du vända dig till hälsovården för vaccinering.
Antalet insjuknade i Finland har ökat med 200 procent.
Institutet för hälsa och välfärd, THL, rapporterar att mässlingsituationen har förvärrats i Finland och hela Europa.
– I år har mässling redan konstaterats hos mer än 15 personer i Finland. I fjol uppgick antalet fall till sammanlagt fem. Majoriteten av fallen (13 stycken) har konstaterats i huvudstadsregionen efter mitten av april. Största delen av de barn, tonåringar och vuxna som insjuknat hade inte alls fått MPR-vaccin. Några av de insjuknade hade fått endast en dos MPR-vaccin, skriver man i ett pressutskick.

Saknar skydd
Nu vänder man sig aktivt till kvinnor och män – som inte gjort militärtjänstgöring – i åldern 30-50 år och ber dem kontrollera sitt vaccinskydd. MPR-vaccinet, som skyddar mot mässling/påssjuka och röda hund, började användas i Finland i början av 1980-talet.
– Därför hann en del personer födda på 1960–1970-talet inte få mässling före sjukdomen utrotades nästan helt tack vare omfattande vaccinationer. Dessa personer saknar nu därför skydd, säger THL.
Personer som varken vet om att de haft sjukdomen eller som vaccinerats två gånger får avgiftsfritt vaccinet på sin hälsocentral eller sjukvårdsmottagning.
– Mässling är en av våra mest smittsamma infektionssjukdomar. Även om täckningen av MPR-vaccination ur ett internationellt perspektiv är mycket hög, 97 procent i Finland, finns det varje år en grupp med barn som inte vaccineras alls eller som vaccineras endast en gång. Sjukdomen sprider sig via personer som saknar skydd även i en befolkning med hög vaccinationstäckning.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax